Pametnom specijalizacijom do dugoročnog ekonomskog rasta zasnovanog na znanju i inovacijama

“Uloga svih nas je da promovišemo mogućnosti koje pametna specijalizacija nudi i da se sada aktivno uključimo u dijelu implementacije i kreiranja programskog okvira koji će značiti njenu punu ostvarenost” poručila je na današnjoj sjednici Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju ministarka nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Biljana Šćepanović i predsjednica ovog Savjeta, naglašavajući da je neophodno da svi resori iskoriste šansu koju nam pametna specijalizacija nudi jer, kako je istakla, ekonomskog razvoja i prosperiteta nema bez znanja i inovacija, koji sami za sebe ne mogu nositi promjenu koju očekujemo, ukoliko privreda ne prepozna njen potencijal.

Predsjednica Savjeta je ovom prilikom dodatno napomenula važnost ovog strateškog usmjerenja Crne Gore, koje ukoliko se pametno iskoristi, omogućava našoj zemlji da bude spremnija za saradnju ne samo na nacionalnom, već regionalnom i međunarodnom nivou u trenutku učlanjenja u EU.

“Pametna specijalizacija nam omogućava da kroz strategiju dugoročnog ekonomskog rasta zasnovanog na znanju i inovacijama, ostvarimo vidljiv i mjerljiv napredak” istakla je Šćepanović.

Na današnjoj, drugoj po redu, sjednici Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju posebna pažnja bila je posvećena iznalaženju sistemskog rješenja za predfinansiranje i sufinansiranje EU projekata, a govorilo se i o realizaciji mjera podrške u sektoru industrije sa smjernicama za dalji razvoj; realizaciji projekata u oblasti poljoprivrede; strateškom i normativnom okviru o upravljanju otpadom; kao i saradnji sa Savjetom za naučno-istraživačku djelatnost, te potencijalu za jačanje te saradnje.

Savjet je usvojio Informaciju o realizaciji Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije sa Akcionim planom za 2021. godinu. Sjednici su prisustvovali predstavnici nadležnih ministarstava i savjetnik predsjednika Vlade, predstavnici akademskog i privrednog sektora, kao i predstavnik Zajednice opština Crne Gore.

Podsjećamo, Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju, u skladu sa Zakonom o inovacionoj djelatnosti, upravlja inovacionom djelatnošću kroz ostvarivanje saradnje organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, privrede i drugih subjekata.

Provjerite slična mjesta

Reagovanje Telekoma: Sindikat ne osjeća bilo kakvu odgovornost

Tendencioznim ili namjerno pogrešnim tumačenjem Zakona o štrajku, rukovodstvo Sindikata već 20 dana svjesno pokušava …