Krah PROJEKTA: Olakšice nijesu privukle digitalne nomade

Od 11. avgusta kada su stupila na snagu nova rješenja u Zakona o strancima, čiji je cilj bio da se olakša boravak i promoviše dolazak digitalnih nomada u Crnu Goru, do kraja oktobra nije podnesen nijedan zahtjev za izdavanje dozvole za njihov boravak.

Ovo je “Vijestima” zvanično rečeno u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP), na pitanje kakvi su efekti izmjena zakona, odnosno da li je došlo do povećanja broja digitalnih nomada u odnosu na raniji period.

”Od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima do danas (1. novembar) nije podnesen nijedan zahtjev za izdavanje dozvole za boravak digitalnog nomada, odnosno stranca koji je zaposlen u Crnoj Gori ili obavlja poslove elektronskim putem za strano privredno društvo ili vlastito privredno društvo koje nije registrovano u Crnoj Gori”, naveli su iz MUP-a.

Oni su dodali da je u toku postupak donošenja Pravilnika o bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak digitalnog nomada.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma (MERT) nisu konkretno odgovorili kakvi su po njihovom mišljenju efekti usvajanja pomenutih izmjena zakona.

Predlog izmjene i dopuna tog zakona Skupštini je predložila grupa poslanika: Miloš Konatar (URA), Nikola Rakočević (DPS), Dragan Vukić (SNP), Kenana Strujić Harbić (Bošnjačka stranka) i Adnan Striković (SDP).

U obrazloženju predloga zakona oni su naveli da se ovim stvara potreba za mogućnošću da stranci koji obavljaju poslove elektronskim putem za strane kompanije koje nijesu registrovane u Crnoj Gori ili su preduzetnici regulišu svoj pravni status u Crnoj Gori, te da je regulisanje njihovog boravka neophodan uslov za privlačenje digitalnih nomada u Crnu Goru.

Izmjene zakona predviđaju uređenje postupka izdavanja viza za digitalne nomade, na način da se viza za duži boravak (viza D) izdaje digitalnom nomadu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori duže od 90 dana, ali ne duže od 180 dana u vremenskom periodu od jedne godine.

Uz to, predviđeno je da se dozvola za privremeni boravak može izdati digitalnom nomadu koji ispunjava uslove iz ovog zakona, a da kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži ugovor o radu iii drugi dokument kojim se potvrđuju da su digitalni nomadi.

Skupština je izmjene zakona usvojila jednoglasno 28. jula, glasovima 71 poslanika.

Konatar je prilikom podnošenja predloga zakona na Tviteru napisao da će izmjene olakšati boravak i promovisati dolazak freelancera i digitalnih nomada u Crnu Goru.

”Digitalni nomadi stižu u Crnu Goru”, saopštio je Konatar krajem maja.

Predstaviće ponudu za nomade i “energetske turiste”
Na odboru za turizam Privredne komore (PKCG) nedavno je ocijenjeno da će crnogorska turistička privreda osmisliti ponudu kako bi u narednim mjesecima privukla sve brojnije tzv. “energetske turiste” i digitalne nomade iz centralne i zapadne Evrope.

Na sastanku je dogovoreno formiranje radne grupe koja će formulisati ponudu Crne Gore za taj vid turizma.

Na pitanje kako će izgledati ova ponuda i dokle se stiglo sa njenom pripremom, iz MERT-a je “Vijestima” rečeno da će u okviru kampanje pod nazivom “Long stay Montenegro” Crna Gora na Svjetskom sajmu turizma u Londonu koji je počeo 7. novembra predstaviti posebnu ponudu.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Važno saopštenje CBCG i Svjetske banke

„Centralna banka Crne Gore uspješno je obavljala svoju funkciju u prethodnom periodu koga su obilježili …