Moraju državi Crnoj Gori da vrate 15 miliona eura

Crnogorska plovidba dužna je da vrati u državni budžet neusklađenu državnu pomoć koju je dobila od 2018. do 2021. godine od Vlade, odnosno da vrati novac koji je država dala kineskoj Eksim banci za otplatu rata za kredit za kupovinu dva broda. To je naložila Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) koja je donijela rješenje nakon završenog ispitnog postupka koji je pokrenula u decembru 2020. godine. U rješenju nije precizirano o kolikom iznosu je riječ, već to treba da utvrdi Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI).

U rješenju je navedeno da je u 2018. godini plaćeno 4,9 miliona eura Eksim banci, a godinu kasnije 4,8 miliona. Prema dostupnim podacima, u 2020. godini plaćeno je oko 4,5 miliona eura, kao i u 2021. godini. To je ukupno oko 14,5 miliona eura, koje Crnogorska plovidba, koja je u većnskom državnom vlasništvu, treba da vrati državi. Sa kamatama taj iznos je oko 15 miliona eura.

Od 2018. do 2020. godine rate su plaćane nakon dopisa i zahjeva CG plovidbe i tadašnjeg Ministarstva saobraćaja i pomorstva, dok su 2021. godine Kinezi skinuli sredstva u iznosu od 4,5 miliona sa iznosa garancije. Vlada je 2010. godine izdala garancije CG plovidbi za kupovinu dva broda u iznosu kredita od oko 47,4 miliona dolara. U 2022. godini, prema pisanjima medija, CG plovidba je platila dvije rate Eksim banci. Rate za kredit plaćaju u januaru i julu. Na čelu Ministarstva pomorstva od 2018. do kraja 2020. godine bio je Osman Nurković, dok je na čelu MKI od tada do aprila 2022. godine bio Mladen Bojanić.

Agencija je utvrdila da je državna pomoć dodijeljena u momentu kada je izdata državna garancija, odnosno kada su od strane države plaćane dospjele, a neizmirene obaveze CG plovidbe prema povjeriocu, kineskoj Eksim banci, po osnovu kredita.

Dan

Provjerite slična mjesta

Važno saopštenje CBCG i Svjetske banke

„Centralna banka Crne Gore uspješno je obavljala svoju funkciju u prethodnom periodu koga su obilježili …