Fond za zdravstveno osiguranje traži povećanje zarada

Iz Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore uputili su inicijativu za povećanje zarada zaposlenih u toj ustanovi Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu finansija i Samostalnom sindikatu zdravstva Crne Gore. Zaposleni u Fondu smatraju da su “nepravedno” zapostavljeni te da njihov rad nedovoljno valorizovan u odnosu na složenost poslova koje obavljaju, a koji su, kako kažu, krucijalni za funkcionisanje zdravstvenog sistema.

U Fondu traže da se otklone nejednakosti na koje su ukazali, kao i da se sagledaju mogućnosti da se preduzmu dodatne aktivnosti u cilju poboljšanja položaja zaposlenih u toj ustanovi.

Inicijativu Fonda za zdravstveno osiguranje prenosimo integralno:

“Obraćamo se ovom inicijativom za povećanje zarada zaposlenih u Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore, jer smatramo da su zaposleni u Fondu nepravedno zapostavljeni i njihov rad nedovoljno valorizovan u odnosu na složenost poslova koje obavljaju, a koji su krucijalni za funkcionisanje zdravstvenog sistema, posebno imajući u vidu nedavno povećanje zarada nemedicinskog kadra u zdravstvenim ustanovama, čiji rad usmjeravamo i kontrolišemo.

Podsjećamo da je Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore jedna od najvažnijih institucija ne samo u zdravstvenom sistemu, već i u državi Crnoj Gori, koja obezbeđuje ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Godišnjim budžetom Fonda od cca 350 miliona eura, finansira se zdravstvena zaštita svih građana Crne Gore (više od 600.000 državljana uz izbjegla i raseljena lica), i svi su po nekom osnovu (slučaj bolesti, trudnoće, povreda, nesreće na poslu, itd.) predmet našeg rada kroz svakodnevne aktivnosti 23 područne jedinice širom Crne Gore, što na godišnjem nivou iznosi preko 300.000 stranaka.

Fond finansira i kontroliše namjensko trošenje sredstava cijelog zdravstvenog sistema koji funkcioniše kroz rad institucija javnog zdravstva: 18 domova zdravlja, sedam opštih bolnica, trispecijalne bolnice, Kliničkog Centra Crne Gore AU Montefarm, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Zavod za transfuziju krvi Institut za javno zdravlje i ugovorno sa: 14 privatnih zdravstvenih ustanova, 117 apoteka, 179 stomatoloških ordinacija, brojnim isporučiocima medicinsko – tehničkih pomagala, uz značajan broj zdravstvenih ustanova iz inostranstva gdje se naši osiguranici liječe, kako kroz postojanje ugovora sa Fondom, tako i preko sporazuma o međunarodnom socijalnom osiguranju čija je Crna Gora potpisnica.

Podsjećamo da je Fond kreirao integralni informacioni sistem koji je povezao brojne module poslovanja u zdravstvenom sistemu, kao i digitalizovao brojne servise za građane u cilju bolje dostupnosti zdravstvene usluge. Teret održavanja i daljeg unapređenja je na stručnjacima iz Fonda različitih struka.

Kontrola namjenskog trošenja sredstava zdravstvenih ustanova kroz obradu i kontrolu faktura i zarada (na godišnjem nivou radi se o milionskim iznosima), kao i kontrola ostvarivanja prava osiguranika kroz pravnu i administrativnu podršku radu Ljekarskih komisija, ukazuje na složenost poslova koji se obavljaju i veliku odgovornost zaposlenih.

Napominjemo, da smo poslednjih godina suočeni sa odlaskom zaposlenih iz Fonda, što je posebno izraženo nakon 2014. godine, kada dolazi do značajnog smanjenja zarada zaposlenih u Fondu jer su i zaposleni u Fondu obuhvaćeni propisima koji važe za državne službenike i namještenike, a cjelokupno stanovništvo je obuhvaćeno zdravstvenim osiguranjem kao i druge kategorije lica, za koje država shodno propisima obezbjeđuje zdravstvenui zaštitu.

Fond nema mehanizme da zadrži zaposlene koji žele da odu jer su konstantno izloženi pritisku zbog velikog obima posla, a pri tom nezadovoljni visinom zarade.

S tim u vezi, očekujemo da vašim angažovanjem utičete da se otklone nejednakosti na koje smo ukazali, kao i da sagledate mogućnost da se preduzmu dodatne aktivnosti u cilju poboljšanja položaja zaposlenih u Fondu.

Na kraju ukazujemo da je Zakonom o radu (“Službeni list Crne Gore”, broj 074/19) u članu 99 st.1 normirano da se zaposlenom garantuje jednaka zarada za isti rad ili iste vrijednosti. Takođe, st.2 istog člana, predviđa da se pod radom iste vrijednosti podrazumijeva rad za koji se zahtijeva isti nivo kvalifikacije obrazovanja, odnosno stručne kvalifikacije, odgovornosti, vještine, uslovi rada I rezultati rada. Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru čl. 5 (Sl.list Crne Gore, br 16/16) propisuje: Utvrđivanje zarada zaposlenih zasniva se na principima:
1) ujednačenosti zarada u javnom sektoru za rad na istim ili sličnim poslovima i radnim mjestima koji zahtijevaju isti nivo odnosno podnivo kvalifikacija;
2) transparentnosti zarada;
3) fiskalnoj održivosti zarada.

Na osnovu navedenog i radi lakšeg pregleda disproporcije u koeficijentima za zarade za radna mjesta sa istom školskom spremom u zdravstvenom sistemu za koje važi Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost i koeficijentima Fonda za koje važi Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru prije povećanja od 12,5%.

U skladu sa gore navedenim očiglednim razlozima složenosti upravljanja i finansiranja kompleksnog zdravstvenog sistema

PREDLAŽEMO

Izjednačavanje koeficijenata zaposlenih u Fondu za zdravstveno osiguranje sa koeficijentima nemedicinskog kadra u zdravstvenim ustanovama, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (“Sl.list CG”, br.92/22) koji utvrđivanje zarada zasniva, između ostalog, i na principu ujednačenosti zarada u javnom sektoru za rad na istim ili sličnim poslovima i radnim mjestima koji zahtijevaju isti nivo kvalifikacija.”

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Kralja “kripto valuta” Crna Gora izručuje SAD

Kralj “kripto valuta” Do Kvon, prema odluci podgoričkog Višeg sdua, biće izručen Sjedinjeni Američkim Državama (SAD).To je …