Duško Knežević: Žugića umjesto novog mandata čeka – suđenje!


“Građanima Crne Gore mogli bi da pozavide svi u Evropi, ako bi se povjerovalo u istinitost izvještaja guvernera Centralne banke Radoja Žugiću o radu vrhovne monetarne institucije za 2019, 2020 i 2021. godine, o kome se raspravljalo u parlamentu. “Finansijski sistem je potpuno stabilan, to je najbolji dio crnogorske ekonomije. Nema selektivnosti ni favorizovanja banaka, u CB CG ne stanuje politika”. Sve biser do bisera Žugića, privatnog guvernera porodice Đukanović”, komentariše navode guvernera CBCG u Skupštini Duško Knežević, predsjednik Atlas grupe kojoj je “neselektivni” Žugić protivzakonito ugasio dvije banke.
Hvaleći sebe, kao pouzdanog “čuvara zdravog bankarskog sistema”, sve u cilju da se preporuči za novi mandat pošto ga je odlazeći predsjednik Crne Gore Milo Đukanović predložio Skupštini da bude ponovo izabran za guvernera, Žugić je i ne trepnuvši izjavio “Skoro devet godina sam na ovoj poziciji i bez jedne afere”?! Samo ovlaš je spomenuo “tri nesistemski ranjive banke”. A na direktne optužbe poslanika da je Centralna banka politizovana i da je svih ovih godina politički projekat DPS-a, zaprijetio je tužbom.
Povodom najnovijih tvrdnji guvernera sa završenim mandatom, o stabilnosti bankarskog sistema u Crnoj Gori, želim da podsjetim crnogorsku javnost o selektivnom i dirigovanom postupanju istog guvernera u slučajevima Atlas banke i Invest banke, kao i na njegovu duboku spregu sa kriminalnom garniturom koja je predano radila u interesu porodice Đukanović. U pitanju je nekoliko slučajeva u kojima je guverner Žugić, zajedno sa čelnicima u drugim državnim organima i strukturama koje su postupale po direktnom nalogu Mila Đukanovića, radio na rušenju Atlas i Invest banke i drugih članica Atlas grupe.
Istina je, dakle, sasvim suprotna od one koju guverner želi da prikaže. Samo u slučaju stečaja Atlas banke i IBM banke Žugić je više puta prekršio zakon i izvršio krivična djela za koja će morati da odgovara pred sudom. Stečaj u Atlas banci uveden je uprkos činjenici što je u zapisniku o kontroli Atlas banke iz novembra 2018. godine konstatovano da je Banka poštovala izrečene mjere od strane CBCG. Banka je izvršila traženi iznos za dokapitalizaciju od 10 miliona evra.
I pored činjenice i nalaza kontrole, CBCG donijela je 5. aprila 2019. godine rješenje o uvođenju stečaja u Atlas banci, suprotno zakonu.
Kao dodatni argument koji je CBCG iskoristila kao razlog za uvođenje stečaja jeste blokada sredstava e-commerce klijenata u iznosu od 64 miliona evra. Ovakva odluka donijeta je na paušalno izvedenim zaključcima CBCG, a prije pravosnažne presude u sporu koji se vodio protiv rješenja tadašnje Poreske uprave i Ministarstva finansija. U postupku koji je vođen pred Upravnim sudom Crne Gore, početkom novembra 2021. godine donijeta je prva presuda u korist e-commerce klijenata Atlas banke. Ovim se Upravni sud jasno odredio prema postupanju Uprave prihoda i carina i Ministarstva finansija prema svim klijentima koji su koristili e-commerce uslugu Atlas banke, a kojima je Specijalno državno tužilaštvo blokiralo 64 miliona evra kod ove banke sa argumentom da se radi o utaji poreza. Blokada sredstava e-commerce klijenata u iznosu od 64 miliona evra u 2018. godini izvršena bez zakonskog osnova i sa namjerom da se Banci nanese šteta, što je u konačnom dovelo do stečaja u Atlas banci.
Uniištavanje e-commerce biznisa koji je Atlas banka prva uvela u bankarski sistem, bilo je korak u cilju zatvaranja banke. Taj prljavi posao odrađen je preko povezane grupe, predvođen postupanjem SDT-a i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, koji je imao zadatak od svog šefa, Mila Đukanovića, da ovaj vrlo perspektivan biznis za Crnu Goru i njen bankarski sistem proglasi za kriminalni i da ga Atlas banci oduzme i isti prenese u Prvu banku.
Vezano za e-commerce biznis Atlas banke, njeno pristupanje kineskoj kartičnoj asocijaciji Union Pay International, koja je najveća svjetska kartična asocijacija, vjerovatno je bio okidač i za uvođenje privremene uprave i za mnoge nezakonite poteze koji su uslijedili. Bilo je potpuno jasno da će Atlas banka pristupanjem ovoj svetskoj kartičnoj asocijaciji postati veoma važan generator biznisa i banka sa najvećim e-commerce međunarodnim prometom u regionu. Zato im je bilo bitno da zatvaranjem banke unište e-commerce biznis Atlas banke i prenesu ga u druge banke. Egzekucija je izvršena preko Radoja Žugića.
Iako nisu bili ispunjeni uslovi za uvođenje privremene uprave u Atlas banci i Invest banci u decembru 2018. godine, Rješenjem CBCG koje je upravo potpisao guverner Žugić, u obje banke istog dana uvedena je privremena uprava. Od samog početka i uvođenja privremene uprave, cilj CBCG i Žugića, kao njegovih nalogodavaca, bio je da banka ode u stečaj.
Za razliku od Atlas banke koja je svoju e-commerce uslugu obavljala u potpunosti usklađeno sa pravilima kartičnih asocijacija Visa i Master Card, međunarodnim propisima, pozitivnim propisima države Crne Gore, druge banke koje su kopirale model e-commerce-a bile su u poziciji da prihvataju samo klijente koji posluju u industrijama koje Atlas banka nije prihvatala kao regularne i koje nisu bile usklađene sa politikama koje propisuju kartične asocijacije. Neke od tih banaka i danas obavljaju djelatnosti po istom modelu koji je tada preuzet od Atlas banke, ali za te banke e-commerce usluga bila je regularna a ista usluga koju je pružala Atlas banka – nije prema mišljenju Žugića i tadašnjeg Glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića.
Uloga Žugića u spašavanju Prve banke 2008. godine vjerovatno je bila presudna i za njegovu poziciju guvernera, kao i za sve druge funkcije koje je obavljao u međuvremenu. Za Žugića ni danas nije nemoralno to što je novcem građana u iznosu od 44 miliona evra finansirao opstanak Prve banke. U odnosu na Atlas banku on svoje postupanje ne bi nazvao nemoralnim i svoj pristup prema Prvoj banci ne bi smatrao selektivnim. Očigledno je da su u slučaju Žugića moralni principi odavno nestali i da postoji samo jedan cilj – bezuslovno služenje porodici Đukanović.
Kao dokaz kriminalnog djelovanja tima sektora za kontrolu Centralne banke koji je vodio postupke kontrole, stoji činjenica da je Tanja Terić koja je bila vođa tima za kontrolu u Atlas banci, u toku postupka kontrole zloupotrebila službeni položaj zbog čega se protiv nje vodi krivični postupak.
U tom periodu, po instrukcijama Žugića, privremena uprava Centralne banke u Atlas banci je izvršila nezakonitu isplatu 21,8 miliona evra povlašćenim klijentima, među kojima je bio značajan broj VIP klijenata dobro kotiranih i povezanih sa DPS-om, a koji podaci i dan danas nisu poznati građanima i oštećenim klijentima iz čijih depozita su ta sredstva protivzakonito isplaćena.
Lakiranje istine koje Žugić primjenjuje naočigled činjenica koje su široj javnosti poznate godinama i o kojima mediji duže vremena izveštavaju, vrijeđa inteligenciju i laičke javnosti, a stručnoj javnosti i iskusnijim poznavaocima finansijskih prilika u Crnoj Gori govori o tome da se iza očajničkog držanja za fotelju krije krupni rizik od razotkrivanja osjetljivih informacija i to se ovakvim beskrupuloznim lažima pokušava kamuflirati. Na sreću, nema više podršku u Skupštini Crne Gore i uzalud se nada novom mandatu guvernera.
Uloga Žugića bila je da bude privatni guverner porodice Đukanović, da vjerno služi njihovim interesima i da izvršava naloge za koje je dobio sve funkcije i bogatstvo koje je u toku svoje karijere stekao (i pozapošljavao bližu i dalju fabiliju), i tu svoju najvažniju podaničku ulogu je dosljedno izvršavao. Za te “poduhvate” u korist onih kojima je služio će, iskreno se nadam, vrlo brzo odgovarati.

Provjerite slična mjesta

Kralja “kripto valuta” Crna Gora izručuje SAD

Kralj “kripto valuta” Do Kvon, prema odluci podgoričkog Višeg sdua, biće izručen Sjedinjeni Američkim Državama (SAD).To je …