Vlada pokrenula Analizu funkcionisanja opština

Prvi sastanak Radne grupe za izradu Analize funkcinisanja sistema lokalne samouprave, koju je formiralo Ministarstvo javne uprave održan je danas u Podgorici.
„Ministarstvo javne uprave, opredijelilo se za primjenu sveobuhvatnog pristupa analize sistema lokalne samouprave i očekujemo da se utvrdi objektivna ocjena stanja u svim jedinicama lokalne samouprave, gdje ćemo konačno dobiti smjernice za dalje unapređenje cjelokupnog sistema“, kazao je ministar javne uprave Marash Dukaj.
Ministar Dukaj je istakao da se stepen razvoja demokratije jednog društva mjeri stepenom sprovedene decentralizacije, a opštine su neposredna i građanima najbliža vlast. Zato je naša obaveza, da dalju decentralizaciju sprovodimo rukovodeći se principom profesionalnosti i objektivnosti, kako bi ona bila u skladu sa potrebama građana.
„Članstvo Crne Gore u EU, kao naš ključni spoljnopolitički prioritet, ne može biti postignut bez snažnih i razvijenih opština. Na to ukazuje i činjenica da se 70% evropskog zakonodavstva primjenjuje na lokalnom nivou. Upravo cijeneći takve prilike, moramo činiti napore da unaprijedimo sistem lokalne samouprave, a to možemo samo svi zajedno“, kazao je ministar Dukaj i dodao da nas povezuje isti cilj da obezbijedimo da opštine budu pokretači ukupnog društvenog razvoja, a ne njegovo opterećenje.
Državni sekretar Ministarsva javne uprave, Dragiša Janjušević je istakao da je decentralizacija lokalne samouprave najvažniji proces koji će se dešavati na reformskoj agendi.
„Uspostavljenje sistema snažnih i odgovornih opština, sa odgovarajućim krugom poslova i kadrovskom strukturom, adekvatnim sistemom finaniranja predstavlja naš ključni cilj. Zato smo se opredijelili da formiramo radnu grupu koju čine predstavnici organa državne uprave, lokalne samouprave, Zajednice opština, akademske zajednice i nevladinog sektora, jer samo sinergijskim i stručnim pristupom, konstruktivnim dijalogom možemo doći do optimalnih rješenja u pogledu unapređenja sistema lokalne samouprave“, kazao je Janjušević.
Državni sekretar Janjušević je kazao da će dokument pružiti objektivnu ocjenu stanja na nivou opština u pogledu opsega nadležnosti, finansijskih i kadrovskih kapaciteta opština, odnosa sa organima državne uprave i drugih aspekata funkcionisanja jedinica lokalne samouprave i dalji koraci u pogledu decentralizacije.
Na sastanku je istaknuto da je međuresorska i međuopštinska saradnja jedan od prioriteta u izradi Analize, da bi unaprijedili sistem lokalnih samouprava.

Provjerite slična mjesta

Od početka mjeseca cijena nafte na svjetskom tržištu se snizila za 14 dolara

Od početka mjeseca cijena nafte na svjetskom tržištu doživljava konstantan pad. Neki od razloga su …