Prijavite se: Podrška zapošljavanju, socijalnoj inkluziji i socijalnom preduzetništvu

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u saradnji sa Ministarstvom finansija uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori 21. oktobra 2022. godine objavilo poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru grant šeme ,,Podrška zapošljavanju, socijalnoj inkluziji i socijalnom preduzetništvu’’ (referentni broj EuropeAid/175333/ID/ACT/ME), a koji će biti finansiran iz IPA II – Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru za 2020. godinu – Podrška pametnom i inkluzivnom rastu – zapošljavanje i socijalna inkluzija.

Ukupna vrijednost ove grant šeme iznosi 2.705.882,35 EUR.

Dodjelom i sprovođenjem ove grant šeme planira se davanje podrške projektima koji će unaprijediti pružanje socijalnih usluga u zajednici, uključujući i podršku inovativnim socijalnim uslugama, sa posebnim fokusom na deinstitucionalizaciju. Dalje, kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje planira se promocija zapošljavanja, sa posebnim fokusom na „teže zapošljive“ kategorije u društvu, kao što su korisnici socijalnih davanja, žene, niskokvalifikovani nezaposleni, osobe sa invaliditetom i mladi, kao i podržavanje koncepta socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori.

Rok za dostavljanje projektnih predloga je ponedjeljak, 5. decembar 2022. godine.

S tim u vezi, u cilju blagovremenog predstavljanja poziva zainteresovanim stranama u planu je organizacija info sesija za sve relevantne opštine u Crnoj Gori.

Datumi održavanja info sesija po gradovima su sljedeći:

  1. novembar 2022. god – Opština Budva sa početkom u 10h; Adresa: Trg Sunca 3, sala Opštine Budva
  2. novembar 2022. god – Opština Danilovgrad sa početkom u 10h; Adresa: Trg 9.decembar, sala Opštine
  3. novembar 2022. god – Opština Bar sa početkom u 10h; Adresa: Bulevar Revolucije 1, sala Opštine
  4. novembar 2022. god – Opština Žabljak sa početkom u 10:30h; Adresa: Trg durmitorskih ratnika 1, sala Opštine
  5. novembar 2022. god – Opština Nikšić sa početkom u 10h; Adresa: Radoja Dakića, sala Tehnopolisa
  6. novembar 2022. god – Opština Herceg Novi sa početkom u 10.30h; Adresa: Trg Maršala Tita 2, sala Opštine
  7. novembar 2022. god – Opština Bijelo Polje sa početkom u 10h; Adresa: Ulica Slobode bb, sala Opštine
  8. novembar 2022. god – Opština Rožaje sa početkom u 10:30h; Adresa: Ulica M. Tita bb, sala Centra za kulturu
    Pozivamo svu zainteresovanu javnost da prisustvuje i informiše se o načinu apliciranja i ostalim karakteristima poziva.

Aplikacioni paket sa Uputstvom za podnosioce predloga projekata dostupan je na internet stranici: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome.

Provjerite slična mjesta

RADONJIĆ: Sudu nije predata optužnica protiv Injac

Optužnica protiv bivše ministarke odbrane Olivere Injac nije predata Višem sudu, već je postupak pred …