Crna lista najvećih dužnika: Poznati biznismeni i manje poznate firme

Menadžment Uprave prihoda i carina Crne Gore primjenom preventivnih i kaznenih mjera, neselektivnim i sistematičnim pristupom, te preduzimanjem zakonom predviđenih postupaka doprinosi povećanju stepena fiskalne discipline i naplate budžetskih prihoda, odnosno preduzima aktivnosti u nastojanju da ne dozvoli rast poreskog duga.

U skladu sa Uredbom o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika (“Sl. list Crne Gore”, br. 075/21 od 08.07.2021.) UPC je objavila Crnu listu na kojoj se nalaze imena poreskih obveznika sa najvećim iznosom poreskog duga sa presjekom na dan 31. avgust tekuće godine.

Lista sadrži 50 najvećih poreskih dužnika koji ne izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja, 200 najvećih poreskih dužnika po ostalim poreskim oblicima i 100 najvećih poreskih dužnika za koje je pokrenut stečajnih postupak.

Uprava prihoda i carina Crne Gore u narednom periodu će odlučno, u skladu sa svojim nadležnostima i zakonskim propisima, ali i kroz podsticanje partnerske atmosfere i podizanja svijesti o zajedničkom interesu urednog izmirivanja poreskih obaveza, preduzimati mjere kako bi se fiskalna disciplina podigla na viši nivo i kako bi se išlo u pravcu smanjivanja poreskog duga.

Kompletnu listu pročitajte OVDJE

Provjerite slična mjesta

Loše vijesti o cijenama struje

Biće potrebne godine da se cijene energenata vrate na nivo prije rata u Ukrajini, rekao …