Tender za izgradnju druge dionice auto-puta naredne godine

Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović kazao je da je projekat auto-puta Bar–Boljare već prepoznat kao primjer međunarodnog projekta i da će se to još snažnije potvrditi izgradnjom drugih dionica. On je naveo da je ministarstvo apliciralo za bespovratna sredstva za izgradnju glavnog projekta, te da je uvjeren da će do kraja ove godine dobiti pozitivan rezultat i da će već 2024–2025. moći da raspišu tender za izvođenje radova.

Studija opravdanosti i izgradnja preostale četiri dionice auto-puta Bar–Boljare pokazali su da je taj projekat izvodljiv i isplativ. Taj važan dokument auto-puta Bar–Boljare s analizom troškova, koji je predstavljen u Podgorici, finansiran je uz podršku Evropske komisije (EK) kroz mehanizam Investicionog okvira za zapadni Balkan, sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), kao vodećom međunarodnom finansijskom institucijom.

Predstavljajući studiju, vođa projekta Pepi Dimopulu rekla je za “Politiku” da su sagledavali pet deonica auto-puta, i to: Đurmani–Farmaci, Farmaci–Smokovac, Smokovac–Mateševo, Mateševo–Andrijevica i Andrijevica–Boljare. Pojasnila je da su u studiji razrađene različite faze za sve dionice, od kojih neke od tri do pet varijanti.

“Za dionice jedan i dva imamo po četiri varijante, za četvrtu dvije i za petu pet varijanti. Zbog ovog smo uradili svu dokumentaciju kako bismo imali procjenu uticaja na životnu sredinu i na društvo”, navela je Dimopulu.

Studija je pokazala da određeni parametri, kao što su troškovi i saobraćaj, mogu da utiču na pozitivnu studiju.

“Stoga je predloženo da se ova studija ažurira kad god imamo značajne promjene u ovim parametrima. Važno je da se uzme u obzir da troškovi izgradnje, nakon projektne faze, mogu biti mnogo detaljniji”, kazala je ona.

Dodala je da nakon studije slijede i preliminarni projekti za dionice jedan i pet, kompletna procjena uticaja na životnu sredinu, kao i određene dozvole kad je riječ o samoj izgradnji.

Kako je istakla, prilikom izrade studija obrade svih dionica nastavka izgradnje auto-puta od Bara do Boljara poštovali su sve obavezujuće zakonske norme. Naglasila je da je Ministarstvo kapitalnih investicija Vlade Crne Gore nadgledalo izradu projekta.

Kao pogodnosti koje će ovaj kapitalni projekat donijeti Crnoj Gori istakla je „razvijanje saobraćaja i turizma, povećanje povezanosti na nacionalnom i internacionalnom nivou i unapređenje intermodalnog transporta”. Predstavljajući projekat autori studije iznijeli su i računicu kolika će biti eventualna putarina i od koje cijene po kilometru je on ekonomski isplativ.

“Eksperti su ispitali scenarije gdje su putarine bile pet i sedam centi po kilometru. Scenario bez putarina je najizvodljiviji, dok je scenario sa pet centi drugi najizvodljiviji scenario”, piše u studiji. „Ako se povećava putarina, onda ljudi neće koristiti put i plaćati putarine tako da se moramo fokusirati na to da povećanje putarina znači i manje putnika”.

Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović kaže da je ministarstvo apliciralo za bespovratna sredstva za izgradnju glavnog projekta, uvjeren je da će „do kraja ove godine dobiti pozitivan rezultat i da ćemo već 2024–2025. moći da raspišemo tender za izvođenje radova”.

“Projekat auto-puta Bar–Boljare već je prepoznat kao primjer međunarodnog projekta i to će se još snažnije potvrditi izgradnjom drugih dionica, gdje se EK prepoznaje kao ključni strateški partner”, poručuje ministar.

“Ovaj put za Crnu Goru nije samo običan graditeljski poduhvat, već put koji znači čvršće povezivanje s evropskim sistemom vrijednosti, principima i standardima, a Crna Gora samo snaženjem veza s regionom i Evropom ostaje i jedan od oslonaca regionalne stabilnosti”, poručio je Ibrahimović.

Dodaje da prvi dani korišćenja prve dionice auto-puta, od Podgorice do Kolašina, već pokazuju znake jasno vidljive opravdanosti tog projekta i da je za ostvarivanje ove investicije potrebno kompletiranje projekta auto-puta Bar–Boljare, jer će ovaj projekat tek kao kompletan dati pune efekte za privredni i ekonomski razvoj sjevera i preko Crne Gore povezati tržišta i kompletirati bitne transportne koridore.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Loše vijesti o cijenama struje

Biće potrebne godine da se cijene energenata vrate na nivo prije rata u Ukrajini, rekao …