Botove platili 827 eura

ržavna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na zakonitost poslovanja Prave Crne Gore za prošlu godinu. Lideru ove partije Marku Milačiću dali su 12 preporuka da ispravi poslovanje.

Kolegijum u sastavu predsjedavajući Senetom Nikola N. Kovačević i senator dr Branislav Radulović ukazuje da stranka nije poštovala zakone o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, o radu i o porezu na dohodak fizičkih lica. 

Utvrđeno je dasu sa redovnog žiro računa plaćali troškove izborne kampanje u Herceg Novom u ukupnom iznosu od 22,2 hiljade eura. Iz blagajne za redovno poslovanje gotovinski su isplatili 826,92 eura za troškove Fejsbuka za novske izbore. Dobavljačima duguju 14.830 eura za raniej izborne kampanje.

Prava Crna Gora je dužna da u roku od 30 dana od dana prijema konačnog izvještaja o reviziji dostavi DRI akcioni plan za realizaciju preporuka, a u roku od šest mjeseci izvještaj o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Dvije osobe upale u provaliju, u toku akcija spašavanja

Dana 26.11.2022. godine u 15.15h Služba zaštite i spašavanja je primila prijavu od strane Uprave …