Adžić: Izvjesno povećanje zarada i pomoć pri rješavanju stambenog pitanja zaposlenih

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić održao je sastanak sa predstavnicima Sindikata Uprave policije, Sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova, Nezavisnog sindikata policije na kojem su razmatrani modaliteti rješavanja aktuelnih izazova koji su predstavljeni od strane sindikata, a u odnosu na status službenika MUP-a i Uprave policije.
Ministar je ovom prilikom istakao spremnost da pruži punu podršku pronalaženju rješenja koja su održiva. Akcentovao je značaj što skorijeg usaglašavanja i potpisivanja Kolektivnog ugovora za zaposlene i naglasio da će predstavnici Nezavisnog sindikata policije biti uključeni u radnu grupu za izradu Kolektivnog ugovora.
Pored uređivanja prava zaposlenih kroz Kolektivni ugovor, jednako je važno i poboljšanje njihovih materijalno tehničkih uslova za rad, nabavka opreme i uniformi. Uvećanje zarada zaposlenih kao i rješavanje stambene problematike, prema riječima ministra, biće prioritet u narednom periodu.
Predstavnici sindikata su izrazili zadovoljstvo zbog održavanja sastanka i prilike da kroz konstruktivan razgovor, iznesu očekivanja i predloge u cilju unapređenja statusa službenika.
Menadžment MUP-a i predstavnici sindikata Ministarstva i Policije stoga su na istom zadatku – da zajedno stvore uslove za bolji status i položaj zaposlenih jer se na taj način dodatno unapređuje kvalitet rada i postižu dobri rezultati, te će se u narednom periodu na ostvarenju ovog cilja predano raditi, zaključeno je na sastanku.

Provjerite slična mjesta

Loše vijesti o cijenama struje

Biće potrebne godine da se cijene energenata vrate na nivo prije rata u Ukrajini, rekao …