Sjutra u Luku Bar uplovljavaju dva britanska ratna broda

Pripadnici Vojske Crne Gore, sa pripadnicima Kraljevskog marinskog korpusa britanskih Oružanih snaga će od 28. oktobra do 7. novembra na više lokacija u Crnoj Gori realizovati aktivnosti zajedničke obuke pod radnim nazivom „Odlučan odgovor 22“

U obuci će učestvovati oko 300 pripadnika VCG i oko 150 pripadnika britanskih oružanih snaga, uz korištenje većeg broja vojne tehnike, brodova, helikoptera, borbenih i drugih vozila, kojima raspolažu Vojska Crne Gore i britanske Oružane snage, saopšteno je iz crnogorskog Ministarstva odbrane.

Na obuci će biti uključena sva tri vida Vojske Crne Gore, Mornarica, Vazduhoplovstvo i Kopnene snage.

Obuka će biti realizovana u Luci Bar i u barskom akvatoriju, gdje će aktivnosti sprovoditi Mornarica VCG sa brodovima britanske Kraljevske mornarice, kao i u širem rejonu Pljevalja, gdje se jedinice VCG već nalaze na realizaciji stacionarnog logorovanja.

Takođe, obuka će biti realizovana u vazdušnom prostoru Crne Gore, koji će koristiti helikopteri VCG i helikopteri britanskih Oružanih snaga, u kojem će helikopterske jedinice izvršavati svoje namjenske zadatke.

Primarni cilj ovih zajedničkih aktivnosti VCG sa britanskim Oružanim snagama je jačanje sposobnosti jedinica Vojske Crne Gore, usvajanje novih tehnika, taktika i procedura, te snaženje interoperabilnosti sa našim saveznicima – poručuju iz Ministarstva odbrane.

Za britanske oružane snage, kako se dodaje, ova obuka je dio veće obuke „Lavlji napad“, koja je dio operacije „Akilijan“.

Sjutra ujutru, u barsku luku, uploviće dva britanska broda, Argus i Mauntsbej (Mount's bay). Takođe, u širem akvatorijumu Bara britanske amfibije iskrcaće dio britanskih vozila i dio ljudstva koji učestvuju na obuci – navode iz Ministarstva odbrane.

Provjerite slična mjesta

CUP: Unija poslodavaca 17. godina nije dokazala svoju reprezentativnost

Crnogorsko udruženje poslodavaca (CUP) saopštilo je da je Unija poslodavaca (UPCG) jedina organizacija poslodavaca u …