Kadrovske kombinatorike: Ima poznatih imena

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 25. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o postavljenju Dušice Vuković za rukovoditeljku Kancelarije za komunikaciju s građanima u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore,
 2. donijela Rješenje o postavljenju Sixta Alfreda Inchausteguija za počasnog konzula Crne Gore u Santo Domingu – Dominikanska Republika,
 3. donijela Rješenje o razrješenju članice Savjeta za konkurentnost Bojane Kalezić,
 4. donijela Rješenje o imenovanju Aleksandra Jovovića za člana Savjeta za konkurentnost,
 5. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti vršiteljke dužnosti direktorice Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Dragane Đurović,
 6. donijela Rješenje o određivanju Miloša Ristića za vršioca dužnosti direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu,
 7. donijela Rješenje o određivanju mr Marijane Radulović Nedović, za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave za ljudske resurse – rukovoditeljke Sektora za praćenje standarda u oblasti upravljanja ljudskim resursima,
 8. donijela Rješenje o određivanju Gorana Danilovića za vršioca dužnosti direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja,
 9. donijela Rješenje o određivanju Jelene Jovetić za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija,
 10. donijela Rješenje o određivanju Biljane Peranović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija,
 11. donijela Rješenje o određivanju Svetlane Vukićević za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata državnog trezora u Ministarstvu finansija,
 12. donijela Rješenje o određivanju Danke Dragović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za ekonomsko finansijski sistem u Ministarstvu finansija,
 13. donijela Rješenje o određivanju Mirsada Ćatovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove u Ministarstvu kapitalnih investicija,
 14. donijela Rješenje o određivanju Miroslava Mašića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za putnu infrastrukturu u Ministarstvu kapitalnih investicija,
 15. donijela Rješenje o razrješenju članice Odbora za sprovođenje, praćenje, primjenu i tumačenje Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture Dušice Stanojević, i Rješenje o imenovanju Dragane Živković za novu članicu Odbora,
 16. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti vrcioca dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima Šefketa Krcića,
 17. dala saglasnost da se za glavnog elektroenergetskog inspektora u Upravi za inspekcijske poslove postavi Milivoje Piperović,
 18. donijela Rješenje o razrješenju člana Savjeta za konkurentnost Rada Miloševića,
 19. donijela Rješenje o imenovanju Vladimira Bulajića za člana Savjeta za konkurentnost,
 20. donijela Rješenje prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja Slađane Pavlović,
 21. donijela Rješenje o razrješenju državnog sekretara Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma Damira Davidovića,
 22. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za upravni postupak i izradu propisa iz oblasti turizma i ugostiteljstva u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma Bojane Koljenšić,
 23. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti vrcioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za postupanje i pravnu tekovinu EU u Ministarstvu evropskih poslova Marka Mrdaka.
 24. konstatovala prestanak mandata državnim sekretarima Krstu Peroviću i Asmiru Pepiću u Ministarstvu odbrane i Ljubomiru Mišuroviću i Dragici Anđelić u Ministarstvu vanjskih poslova, kao i savjetnicima potpredsjednika Vlade za politički sistem i unutrašnju politiku: Ani Rašović, Bojanu Bugarinu i Dragani Babović,
 25. donijela Rješenje o imenovanju Miroslava Šćepanovića za državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova,
 26. donijela Rješenje o imenovanju Roberta Markića za generalnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova,
 27. donijela Rješenje o imenovanju Krsta Perovića za državnog sekretara u Ministarstvu odbrane,
 28. donijela Rješenje o razrješenju tri člana Vijeća za nacionalnu bezbjednost i to: mr Raška Konjevića, Ranka Krivokapića i Sava Kentere,
 29. donijela Rješenje o imenovanju Borisa Milića za člana Vijeća za nacionalnu bezbjednost,
 30. donijela Rješenje o razrješenju Biroa za operativnu koordinaciju u sastavu: Dejan Vukšić, Milutin Đurović, Zoran Brđanin, Milena Petričević, Todor Goranović i Petar Koprivica, i Rješenje o imenovanju novog sastava: Boris Milić, Zoran Lazarević, Zoran Brđanin, Vladimir Bulajić, Janko Laković, Zoran Kujović i Jelena Maraš,
 31. donijela Rješenje o razrješenju direktora Nacionalnih parkova Crne Gore Aleksandra Bulatovića,
 32. predložila Skupštini akcionara ‚‚Barska plovidba” AD Bar da za članove Odbora direktora izabere Seheru Kalender, Radovana Orlandića, Selvedina Tahirovića i Slavenka Šarića i
 33. odredila Dina Tutundžića za punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na ponovnoj XIV vanrednoj Skupštini akcionara ‚‚Barksa plovidba” AD Bar.

Provjerite slična mjesta

Loše vijesti o cijenama struje

Biće potrebne godine da se cijene energenata vrate na nivo prije rata u Ukrajini, rekao …