OPTUŽNICA: Medenica za usluge nagrađivala zapošljavanjem

vrdnje bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice da u obavljanju svoje funkcije nijednom svojom radnjom i postupkom nikoga nije pritiskala za bilo što, opovrgnuta je telefonskim porukama sutkinji Radmili Nikolić u kojima interveniše da se u revizijskom postupku jednoglasno odluči u korist kompanije Carine, vlasništvo njenog kuma Čedomira Popovića, navodi se između ostalog u optužnici.

Prema navodima optužnice, koju potpisuje specijalni tužilac Jovan Vukotić, Medenica je u toku aprila 2019. godine kao predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore i član Sudskog savjeta Crne Gore, u predmetu revizije pred Vrhovnim sudom Crne gdje se kao tužilac pojavljuje Radmila Lađić i drugi, a tuženi DOO Carine Podgorica, intervenisala da se odluka donese jednoglasno u korist njenog kuma – vlasnika DOO Carine Podgorica, Čedomira Popovića, odnosno da se revizija tužilaca jednoglasno odbije kao neosnovana.

Odluka po reviziji u ovom predmetu je donijeta 2. aprila 2019. godine gdje je većinom glasova odlučeno da se revizija tužioca odbije u korist kompanije Carine. Sudije Radojka Nikolić, Vesna Jočić i Branimir Femić glasali su da se revizija tužioca odbije kao neosnovana dok su sutkinje Rada Kovačević i Natalija Filipović glasale za njeno usvajanje.

Dvije nedjelje kasnije, 15. Aprila, Medenica se kod sutkinje Nikolić interesuje za reviziju gdje je tužena strana kompanija njenog kuma na šta joj koleginica odgovara sa ,,Vidjet ću“. Već nakon deset minuta, sutkinja Nikolić predsjednicu Vrhovnog suda obavještava da je predmet već iznošen na vijeću. – Već je iznošen na vijeću, ja mislim da je OK, ali drugi tako ne misle – u srijedu ga ponovo iznosim – piše sutkinja Nikolić na šta joj Medenica šalje poruku u kojoj pita – koga da ,,pritisnem“. Za odgovor na ovo pitanje, sutkinja Nikolić upućuje Medenicu na sudiju Branimira Femića i piše ,,vidi sa Bracom“ na šta bivša predsjednica Vrhovnog suda potvrdno odgovara.

Sutkinja izvjestilac Radojka Nikolić je potom, kako se navodi u optužnici, suprotno članu 118 Ustava Crne Gore i čl. 2 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, posredovala da članovi sudskog vijeća Rada Kovačević i Natalija Filipović promijene mišljenje – Nakon donijete odluke po reviziji, na izvorniku odluke predsjednik vijeća Branimir Femić i članovi vijeća Kovačević Rada, Filipović Natalija, Jočić Vesna i Nikolić Radojka, potpisali su bilješku o vijećanju i glasanju kao da je odluka donijeta jednoglasno – navodi se u optužnici.

Usluga za uslugu

Dan kasnije, sutkinja Nikolić od Medenice traži kontrauslugu. Ona predočava Medenici da je u toku konkurs u Lovćen banci za poslove koji su u domenu njoj bliske osobe, izvjesnog Luke.

– Veke, ne znam jesi li shvatila da je konkurs u toku kod Lovćen banke i to upravo za poslove koje je Luka radio IZVINI – piše Nikolić Medenici, a već u narednoj se izvinjava riječima ,,što sam dosadna“. Već poslije minut, Vesna Medenica obavještava koleginicu ,,već sam je zvala i zapisala je ime“ na šta se sutkinja Nikolić zahvaljuje.

Mjesec i po kasnije, 28. maja 2019. godine, Nikolić obavještava Medenicu da su Luku pozvali u Lovćen banku .

– Veke, samo da ti kažem da su Luku pozvali da radi u Lovćen banku HVALA – ljubim te i volim, vidimo se.

Dva dana kasnije Medenica odgovara: “E da vam mene nema strva vam se ne bi znalo. Neka mu je sa srećom”.

Sa druge strane, Medenica je u istrazi tvrdila da je prema kolegama imala krajnje profesionalan odnos, te da je odnos subordinacije, koji je postojao, bio samo u dijelu sistema i organizacije rada, a ne u dijelu odlučivanja i donošenja odluka od strane sudija.

Ona je istakla da nikada ne bi dozvolila ni sebi ni drugima da poljulja ili naruši integritet sudija. Dodala je da je profesionalnost i nezavisnost kolega u radu uvijek cijenila i uvažavala, a nikako narušavala i sputavala. Pritom, sve da je to i htjela, to joj nije moglo ni biti. Protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda je u ponedjeljak 17. oktobra, podignuta optužnica da je kao pripadnik kriminalne organizacije, koju je formirao njen sin Miloš, koristeći svoj položaj uticala na ishod odluka u korist kompanija Carine, Fab lajve, Cijevna komerc i Win Kotor.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Dvije osobe upale u provaliju, u toku akcija spašavanja

Dana 26.11.2022. godine u 15.15h Služba zaštite i spašavanja je primila prijavu od strane Uprave …