Novović: Od početka godine podignuto 16 optužnica, SDT-u potrebno još specijalnih tužilaca

Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović predstavljajući izvještaj od početka godine do 20. oktobra kazao je da je podignuto 16 optužnica i pokrenuto finansijskih istraga u osam predmeta.

On je pred članovima Tužilačkog savjeta kazao je za šest i po mjeseci njegovog rada kao GST ostvario većinu stvari koje je najavio programom rada koji je predstavio dolaskom na poziciju rukovodioca Specijalnog državnog tužilaštva.

“Smatram da bi bilo potrebno uputiti još specijalnih tužilaca u SDT”, kazao je Novović.

Na njegov zahtjev TS je početkom juna uputio tri tužioca u SDT.

On je pojasnio da sada u zgradi SDT-a nema prostornih mogućnosti za upućivanje novog broja tužilaca, ali da ukoliko Ministarstvo pravde ustupi neke svoje prostorije onda bi se mogao povećati broj kancelarija, ali i tužilaca.

Član TS Siniša Gazivoda kazao je da je primjetno da SDT komunicira sa medijima, ali da li će se i kada GST obratiti javnosti.

“Značajno je povećano povjerenje javnosti u tužilaštvo. Onda kada budemo vidjeli da to povjerenje pada mi bi promijenili naš odnos ka medijima i javnosti, mislim da to sada nije nužno, odgovorio je Novović.

Član TS Stevo Muk pitao je GST nekoliko pitanja, ali prije toga konstatovao gledajući izvještaje o radu SDT da je jasno je da je riječ o velikom broju predmeta.

Muk je pitao šta je sa istragama koje traju duže od šest mjeseci.

“Dva puta sam tražio izvještaje oko toga, a specijalni tužioci su to predali v.d. vrhovne državne tužiteljke. Prioritet je pritvorskim predmetima, a na nekoliko kolegijuma SDT, sam ukazao da se obrati pažnja na predmete gdje prijeti zastara. Nemam podataka koliko je predmeta u crvenoj zoni, jer istraga je živa stvar, ali tužioci su dužni da urgentno rade u tim predmetima jer to povlači i disciplinsku odgovornost. Tužioci su samostalni u radu i oni treba da snose odgovornost za predmete”, rekao je GST.

Novović je kazao da je Lista istražitelja formirana tek prije dva mjeseca i najavio da će biti uključeni u neke predmete.

Pristup bazama podataka ograničen i nedovoljan
On je kazao da pristup bazama podataka državnih organa je ograničen, nedovoljan i da bi umnogome bio olakšan rad tužiocima kad bi imali direktan pristup svim bazama.

“Optički kabal je doveden do Vrhovnog državnog tužilaštva, pa nam iz IT sektora, rečeno da će taj kabal biti doveden do SDT-a. To se još nije desilo, zaista možda ih je sputao u tome i ovi sajber napadi, ali makar kad bi to bilo do kraja godine”, pojasnio je šef SDT-a.

On je najavio da očekuje da će brzo početi da radi forenzička laboratorija…

“Povećali smo broj radnih mjesta koji će raditi u tom sektoru. Imaćemo 7 ljudi što bi trebalo da zadovolji potrebe u tom dijelu digitalne forenzike. Naš cilj je, a što smo u saradnji sa ambasadama SAD, Velike Britanije, da će oni proći obuke. To je planirano i za ekonomiste, neke obuke su počele oko kriptovaluta”, najavio je on.

GST je na pitanje Muka rekao da “naravno ima pristup tajnom dijelu SOCTE” .

“U Specijalnom policijskom odjeljenju imamo svega 21 ili 22 službenika, to je nedovoljno, a ne vidim ni ni kako da se popune te pozicije zbog manjka stručnog kadra. Ali to neka bude pitanje za direktora UP”, rekao je on.

Novović je kazao da je vidljiv napredak u radu SDT-a.

“Mislim i da ga svi građani Crne Gore vide”, odgovorio je on.

Novović je pojasnio da je nadležnost trebalo suziti i staviti fokus na značajna krivična djela.

“To je neophodno jer bi se time SDT umnogome rasteretiti. To bi bilo potrebno incirati”, kazao je rukovodilac SDT-a.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Loše vijesti o cijenama struje

Biće potrebne godine da se cijene energenata vrate na nivo prije rata u Ukrajini, rekao …