Goran Đukanović na konferenciji u Kejptaunu: Strategija za postizanje karbonske neutralnosti

  • Da li će Kina spasiti svijet od globalnog zagrijavanja kao posljedice emisije ugljen dioksida ?
  • Ispunjenje uslova za karbonsku neutralnost rezultiraće i do 50% većom potražnjom za
    aluminijumom i bakrom do 2040.godine.

Analitičar i konsultant za tržišta metala i energetiku, Goran Đukanović, savjetnik predsjednika borda
EPCG, učestvovaće na AFSA aluminijumskoj konferenciji u Kejptaunu, Južna Afrika, u organizaciji
Aluminijumske asocijacije Južne Afrike, od 25. do 28. oktobra.

Đukanović će govoriti o kineskoj strategiji za postizanje cilja karbonske neutralnosti do 2060. godine i ograničenja daljeg rasta emisije ugljendioksida (CO2) do 2030. godine u Kini,kakve će to zahtijevati promjene u industriji i energetskom sektoru Kine i kako će se te promjene odraziti na tržište , potražnju i cijenu aluminijuma i ostalih metala na svjetskom tržIštu, a koji će odigrati važnu ulogu u budućnosti u transformaciji industrije i energetskog sektora ka obnovljivim izvorima energije. Osim aluminijuma, potražnja će naročito porasti za bakrom, niklom, kobaltom i litijumom.
“Upravo je Kina ključna država u svijetu u borbi za smanjenje emisije CO2 i ograničenje rasta globalnog
zagrijavanja, od koje će zavisiti ishod u postizanju karbonske neutralnosti (EU i SAD do 2050.g). Kina
godišnje emituje blizu 12 milijardi tona CO2 što je otrplike trećina ukupne godišnje svjetske emisije CO2.
Ujedno je najveći svjetski proizvođač i potrošač većine metala, a proizvodnja i potražnja za aluminijumom, primjera radi, je blizu 60 % ukupne svjetske proizvodnje i potražnje. Oko 65 % emisije CO2 u Kini potiče iz industrije, a oko 60% energije za industriju dolazi iz termoelektrana, a samo za aluminijumsku industriju blizu 80%”, naveo je Đukanović.
Zanimljiva je činjenica da uprkos obavezi i obećanju o limitiranju emisije CO2 do 2030. godine Kina ima najveću ekspanziju investicija u termoelketrane od 2015.godine, i planira da u periodu 2020. do 2025. pusti u rad 270 gigavata (GW) snage iz termoelektrana, a samo u ovoj godini 30 GW.

Istovremeno se pominje nova tehnologija kojom će emisija CO2 iz novih termoelktrana biti gotovo potpuno eliminisana u budućnosti, dok će se postojeće i starije termoelektrane postepeno zatvarati. Uprkos tome, kineska strategija je da do 2045. godine većina proizvedene energije bude iz obnovljivih izvora energije: vjetar, sunce i hidro energija. Do 2030. godine Kina će imati instalisanu snagu iz solarne energije i vjetrogeneratora od 1200 MW.
“Pomenuo bih da je konferencija u Kejptaunu treća interkontinentalna konferencija na kojoj ću učestvovati i govoriti, nakon Persijskog zaliva i SAD (Sjedinjenih Američkih Država).I to na sve tri konferencije po pozivu organizatora, ne po prijavi”, zaključio je Đukanović.

Provjerite slična mjesta

Kralja “kripto valuta” Crna Gora izručuje SAD

Kralj “kripto valuta” Do Kvon, prema odluci podgoričkog Višeg sdua, biće izručen Sjedinjeni Američkim Državama (SAD).To je …