Zajedničke aktivnosti Ministarstva poljoprivrede i fondacije “Petrović Njegoš”

U saradnji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa Biotehničkim fakultetom, održan je sastanak sa predstavnicima fondacije “Petrović-Njegoš” posvećen realizaciji projekta otvaranja konzervatorijuma za očuvanje genetičkih resursa u pčelarstvu.
Imajući u vidu bogatu i dugu tradiciju organizovanog pčelarstva, koje u Crnoj Gori postoji još od davne 1934. godine, pritom uzimajući u obzir značaj pčelarstva u očuvanju biodiverziteta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pružilo je svesrdnu podršku realizaciji projekta, sa osnovnom idejom formiranja konzervatorijuma za očuvanje genetičkih resursa u pčelarstvu. Predstavnici fondacije “Petrović- Negoš” koja je, u saradnji sa Fondacijom Princ Albert II od Monaka i nosilac budućeg projekta, ovom prilikom su iskazali zahvalnost na prepoznavanju značaja očuvanja pčela i samog biodiverziteta u prirodi.
Sastanku su, pored NJ.E. princa Nikole Petrovića, prisustvovali i ugledni stručnjaci iz Francuske, Serge Jankin i Bruno Dellanoy, koji su istakli značaj ovog projekta za zašitu i očuvanje endemske pčele u Crnoj Gori i u diskusiji sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede iskazali niz aktivnosti koje bi trebalo preduzeti tokom realizacije samog projekta. Ispred Ministarstva, sastanku su prisustvovali Budimir Mugoša (državni sekretar), Ranko Bogavac (načelnik Direkcije za stočarstvo), Marko Lubarda (savjetnik u Odjeljenju za međunarodnu saradnju i IPA projekte), Branko Šarac (savjetnik u Odjeljenju za međunarodnu saradnju i IPA projekte).
Tom prilikom, princ Nikola Petrović je iskazao żelju da projekat bude, ne samo ekološki projekat fondacije, već da to bude projekat koji će doprinijeti društvu u cjelini. Takođe, istakao je da cilj očuvanja pčela u Crnoj Gori predstavlja mali, ali veoma važan korak u izgradnji ekološke države, a sami skup okarekterisao kao prvi, ali takođe izuzetno značajan korak u zajedničkom radu u očuvanju pčela, valorizacije i optimizacije proizvoda.
Ocjenjujući Crnu Goru kao državu koja je uspjela da očuva svoj biotop, predstavnici fondacije su predočili značaj ovog projekta, kako bi se nasleđe koje je u opasnosti sačuvalo.
Takođe, istaknute su i otvorene ideje za buduće šire projekte, obzirom na veoma povoljan geografski položaj Crne Gore, kao i klimatske uslove, koji se na vrlo kratkoj udaljenosti i pod uticajem blizine Jadranskog mora i lokalnog reljefa, a koji su vrlo korisni za pčelarstvo jer omogućuju različite vrste uzgoja biljaka.
Sagovornici su istakli međusobnu posvećenost saradnji i zajedničkom radu i dogovorili niz sastanaka u narednom periodu, u cilju definisanja preostalih aspekata i aktivnosti u realizaciji projekta.

Provjerite slična mjesta

Dvije osobe upale u provaliju, u toku akcija spašavanja

Dana 26.11.2022. godine u 15.15h Služba zaštite i spašavanja je primila prijavu od strane Uprave …