Važno saopštenje CKB

Predstavnici CKB-a sastali su se u četvrtak sa pravnim zastupnikom i predstavnikom dijela bivših zaposlenih povodom dostavljene opomene pred utuženje. U opomeni pred utuženje, dio bivših zaposlenih ističe da su im navodno povrijeđena prava u vezi sa zaključenjem sporazumnog prestanaka radnog odnosa i predlažu organizaciju sastanaka na kojem bi predočili svoje zahtjeve.

U ime CKB-a, sastanku su prisustvovali član Upravnog odbora, predstavnici višeg rukovodstva i pravni zastupnici banke. Nezadovoljni činjenicom da ih nije primio predsjednik Upravnog odbora, pravni zastupnik i predstavnik dijela bivših zaposlenih napustili su sastanak.

Napominjemo da je prilikom zaključivanja sporazuma o prestanku radnog odnosa, CKB ispoštovala sve zakonske procedure, uključujući i one koje su propisane kolektivnim ugovorom. Za 103 zaposlena sa kojima je zaključen sporazumni prestanak radnog odnosa, CKB je isplatila otpremnine u ukupnom neto iznosu većem od 3 miliona eura. Ovom isplatom obuhvaćene su otpremine i za 18 bivših zaposlenih u čije ime je dostavljena opomena pred utuženje. Osim isplate otpremnina, bivšim zaposlenima su u potpunosti isplaćena i ostala zakonska sljedovanja, poput neiskorišćenih dana godišnjeg odmora.

Prilikom procesa spajanja, nijedan zaposleni nije proglašen tehnološkim viškom. Svaki prestanak radnog odnosa rezultat je slobodne volje bivših zaposlenih i dogovora o uslovima zaključenja sporazumnog raskida radnog odnosa.

U sporazumnim raskidima ugovora, potpisanim pred nadležnim notarom, nedvosmisleno je konstatovano da su zaključeni u odsustvu bilo kakve prinude, prijetnje, stvarne i pravne zablude, odnosno da predstavljaju slobodno izraženu volju ugovornih strana.

Uprkos svim navedenim činjenicama, pokazali smo spremnosti da u izuzetno kratkom roku organizujemo traženi sastanak i omogućimo priliku bivšim kolegama da predoče zahtjeve koje nijesu naveli u opomeni. Napuštanjem sastanka, pravni zastupnik i predstavnik dijela bivših zaposlenih potvrdili su da nemaju namjeru da navodne probleme riješe mirnim putem.

Danas smo uputili i zvanično obavještenje pravnom zastupniku dijela bivših zaposlenih kojim smo ga informisali da je napuštanjem sastanka i izbjegavanjem prilike da se predoče zahtjevi, onemogućen nastavak razgovora.

Sva sporna pitanja u vezi sa ovim slučajem ubuduće će se rješavati pred nadležnim institucijama.

Provjerite slična mjesta

Od početka mjeseca cijena nafte na svjetskom tržištu se snizila za 14 dolara

Od početka mjeseca cijena nafte na svjetskom tržištu doživljava konstantan pad. Neki od razloga su …