RJEŠENJE: Besplatan prelazak na kredit sa fiksnom kamatom

Poslovne banke u Crnoj Gori pripremile su programe zaštite klijenata koji imaju kredite sa varijabilnom kamatnom stopom i omogućavaju im prelazak na kredit sa sadašnjim iznosom fiksne kamatne stope za tu vrstu kredita bez plaćanja naknade i dodatnog troška.

To su “Vijestima” kazali iz tri dominantne banke na tržištu Crnogorske komercijalne banke, NLB Montenegro banke i Erste banke. Iz Hipotekarne banke koju su “Vijesiti” kontaktirale su kazali da nemaju kredite sa varijabilnom kamatnom stopom.

Iz sve tri ove banke su takođe ocjenili da se, zbog rasta referentnih kamatnih stopa Evropske centralne banke i inflacije, može očekivati rast kamata na novoodobrene kredite.

EURIBOR dostigao dva odsto
Zbog rasta EURIBOR-a, referentne kamatne stope na međubankarskom tržištu, koja se dodatno računa na kredite sa varijabilnom kamatnom stopom, mogu značajno porasti mjesečne rate za ovu vrstu kredita. Sadašnja vrijednost EURIBOR-a je dva odsto, a do početka juna je bila negativna i nije uticala na rast troškova kredita, odnosno do tada su bili isplativiji krediti sa varijabilnom u odnosu na fiksnu kamatu. Kako se EURIBOR kod kredita obračunava polugodišnje, najčešće 1. januara i 1. jula, značajan rast rata kod kredita sa varijabilnom kamatom može se očekivati u januaru.

Odluka na klijentima
”Erste banka je usvojila program zaštite klijenata fizičkih lica od negativnog uticaja inflacije i budućeg mogućeg rasta referentne kamatne stope EURIBOR. Program sadrži ponudu klijentima da promijene uslove kredita i pređu na fiksne kamatne stope, ukoliko žele da eliminišu rizik budućeg rasta tržišnih kamatnih stopa. Program je namijenjen klijentima koji u trenutku predaje zahtjeva za promjenu uslova otplate žele da iskoriste u tom trenutku važeće fiksne kamatne stope i po njima otplaćuju kredit u budućnosti, a imaju očekivanja da bi kamatne stope mogle znatno porasti tokom perioda otplate kredita i žele da spriječe moguće promjene mjesečnih obaveza po kreditu. Fiksne kamatne stope primjenjivale bi se do kraja perioda otplate kredita, što je dodatna sigurnost za klijente Erste banke jer ih štiti od eventualnog daljeg rasta EURIBOR-a u dužem roku – sve dok ne otplate kredit”, navelis u iz Erste banke na pitanje “Vijesti” da li su u skladu sa preporukama Centralne banke pripremili programe zaštite za klijente koji imaju kredite sa varijabilnom kamatnom stopom i šta predviđa taj program zaštite.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Loše vijesti o cijenama struje

Biće potrebne godine da se cijene energenata vrate na nivo prije rata u Ukrajini, rekao …