Nepokretnosti prodate ispod cijene, javni izvršitelj prekršio zakon?

Komori javnih izvršitelja Crne Gore dostavljena je pritužba kojom je predstavljeno da je javni izvršitelj Marko Đaković iz Herceg Novog počinio niz nepravilnosti i propusta prilikom prodaje stanova i poslovnih prostora u martu ove godine, grubo zanemarujući prava trećih lica kako na učešću u postupku javne prodaje tako i u pogledu zakonskog prava preče kupovine. Po pritužbi, u koju je Portal RTCG imao uvid, postupanje javnog izvršitelja bilo je u suprotnosti sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju. Na pitanje Portala RTCG da prokomentariše navode i optužbe iz ovog dokumenta, Đaković nije odgovorio.

Pritužba na rad javnog izvršitelja Marka Đakovića predata je Komori javnih izvršitelja Crne Gore prije nekoliko dana.

Predstavljeno je da je Đaković u martu ove godine donio zaključak o dodjeljivanju nepokretnosti kojim se ponuđaču, izvršnom povjeriocu, dodjeljuju nepokretnosti izvršnog dužnika, odnosno stanovi i poslovni prostori u hercegnovskoj opštini, a sve za cijenu od 129.326 eura.

Po pritužbi, tokom postupka ove javne prodaje Đaković je počinio niz nepravilnosti i propusta koje bitno utiču na legalnost cijelog postupka javne prodaje izvršene 3.marta u poslovnim prostorijama Javnog izvršitelja.

Izvršitelj morao ponovo održati ročište za prvu javnu prodaju

Prije prodaje, 10. januara, Đaković je zakazao prvu prodaju nepokretnosti ali pošto nijesu postojale procesne pretpostavke za održavanje ročišta za prvu javnu prodaju, donio je zaključak da se prvo ročište za prodaju odlaže do stvaranja uslova za održavanje nove prve prodaje, uručenjem putem javnog objavljivanja.

Nakon odlaganja prvog ročišta, kako se navodi u pritužbi, Đaković je zakazao održavanje narednog ročišta za prvu javnu prodaju za 3. mart.

“Na tom ročištu, suprotno odredbama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, omogućio je, na nezakonit način, da izvršni povjerilac stekne nepokretnost za cijenu ispod procjenjene (206.000 eura), iako za to nisu postojali zakonski uslovi, jer se ročište za prvu javnu prodaju nije održalo, već je odloženo. Shodno tome, izvršitelj je morao ponovo održati ročište za prvu javnu prodaju i predmetne nepokretnosti prodati u skladu sa članom 95 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju”, piše u pritužbi.

Posebno je važno što tokom javne prodaje ovih nepokretnosti nigdje u zapisniku nije konstatovano postojanje i prisustvo Milete Govedarice koji je bio lično prisutan na održanoj javnoj prodaji, a kao punomoćnik Ksenije Turković, koja je uplatila jemstvo u iznosu od deset odsto procijenjene vrijednosti nepokretnosti.

Jemstvo otišlo na račun drugog ponuđača

Nezakonito postupanje javnog izvršitelja, po pritužbi, ogleda se i u tome što se položeno jemstvo za K.T. a koje je u njeno ime i za njen račun uplatio B.T. nijesu povratila K.T. već su sredstva uplaćena na žiro račun ponuđača M.N. iz Herceg Novog koji je i odustao od ponude.

“Izvršitelj je novčana sredstva po osnovu jemstva morao povratititi na ime i račun K.T. pa je ovakvo postupanje javnog izvršitelja je u suprotnosti sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju”, piše u pritužbi.

Uz to se ukazuje da je izvršitelj u toku postupka zanemario činjenicu da je prije same prodaje u postupak, a u skladu sa zakonskim odredbama morao uključiti i lica koja imaju pravo preče kupovine. Tvrdi se da je to svakako učesnik u postupku K.T., čije je učešće u postupku javne prodaje mimo zakona osujećeno i onemogućeno.

“Ukazujemo da je javni izvršitelj grubo zanemario prava trećih lica, i to kako na učešću u postupku javne prodaje, tako i u pogledu zakonskog prava preče kupovine, budući da je bio u obavezi da imaocu tog prava ponudi nezakonito prodatu nepokretnost, pod istim uslovima, kao i kupcu nepokretnosti ( izvršnom povjeriocu), što nije učinio. Izvršni dužnik je tokom cijelog postupka ove javne prodaje imao neravnopravni status, jer mu nije dozvoljeno da jasno iznese primjedbe i predloge. Izvršitelj je odbio da unese u zapisnik na koji način mu je uskratio pravo i onemogućio mu dokazivanje tokom daljeg postupka, legalnim i legitimnim pravnim sredstvima, u cilju zaštite svojih prava i interesa”, navodi se u tekstu pritužbe.

Sve izgledalo kao “dobro pripremljen i sproveden“ postupak

Zaključeno je da je ukupno postupak ove javne prodaje izgledao kao “dobro pripremljen i sproveden“, na štetu izvršnog dužnika, a čemu svjedoči i činjenica da je javna prodaja po znatno nižoj cijeni od procijenjene sprovedena na prvoj zakazanoj prodaji, a ne nikako drugoj, kako to predstavlja javni izvršitelj.

Povodom ovog događaja, predate su i krivične prijave tužilaštvu na postupak i odlučivanje.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Uspješno završeni važni projekti u putnoj infrastrukturi na teritoriji opštine Pljevlja

Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija mr Ervin Ibrahimović boravi danas u …