EK u izvještaju kritikovala povećanje socijalnih davanja, ukidanje Montenegro Worksa i pozvala na smanjenje sive ekonomije

Crna Gora mora u narednoj godini sprovesti srednjoročni plan fiskalne konsolidacije kojim će smanjiti javni dug, formirati fiskalni savjet, izvršiti analizu poslovanja državnih kompanija i primijeniti konkretne mjere za suzbijanje sive ekonomije, navodi se u izvještaju Evropske komisije (EK).

U dokumentu, koji je juče predstavljen u Briselu, ocjenjuje se da je država u posljednjoj godini napredovala u pogledu ekonomskih kriterijuma, ali da je umjereno pripremljena za razvoj funkcionalne tržišne ekonomije.

Dug ključna slabost
Konstatovano je poboljšanje stanja u javnim finansijama u odnosu na 2020. godinu, ali i da su neophodne reforme koje bi povećale budžetske prihode i smanjile troškove. Kritikovano je naglo usvajanje zakona kojima su krajem prošle godine povećana socijalna izdavanja, bez prethodne analize fiskalnih rizika.

Visok nivo javnog duga ostaje ključna slabost crnogorske ekonomije, iako je njegov udio u BDP-u značajno opao sa 105 odsto na kraju 2020. na 76,6 odsto u prvom kvartalu ove godine – smatraju u EK, iz koje su ukazali da pogoršanje uslova globalnog finansiranja uzrokuje da slabosti crnogorske ekonomije u pogledu javnog duga ostaju visoke.

Vlada, kako su poručili, mora usvojiti obiman akcioni plan za borbu protiv sive ekonomije, koji će uključiti jačanje administrativnih kapaciteta, posebno poreske i radne inspekcije.

Pohvaljeno je funkcionisanje bankarskog sektora, koji je ostao stabilan, i to što nekvalitetni krediti nijesu značajno porasli u ovoj godini nakon isteka moratorijuma na kredite, usvojenog zbog zaštite klijenata usljed krize izazvane pandemijom. EK ističe da Centralna banka Crne Gore raspolaže ograničenim mjerama monetarne politike kojima bi se zaustavio snažan rast cijena i ukazuje da je za sedam mjeseci ove godine inflacija kod nas porasla 13,7 odsto, u poređenju sa 8,9 odsto u EU zoni.

Montenegro Works
EK konstatuje da veliki izazov za Crnu Goru ostaje unapređenje rukovođenja državnim preduzećima i njihova profitabilnost. Navodi se da je nova Vlada likvidirala Montenegro Works, koji je trebalo da izvrši analizu poslovanja državnih kompanija, pripremi plan privatizacije, te uspostavi novi način izbora članova odbora direktora kroz eliminisanje političkog uticaja.

Vlada umjesto toga namjerava da razvije sistem nadzora državnih preduzeća i sa njima povezanog fiskalnog rizika. Novi sistem bi bio podržan formiranjem posebnog direktorata u okviru Ministarstva finansija, kao i nezavisnim analizama Fiskalnog savjeta, koji tek treba da bude uspostavljen. Čini se da ovi planovi ne mogu da riješe ključne probleme u optimizaciji državnih preduzeća i unapređenja nadzora nad radom odbora direktora – ističe se u izvještaju.

U dokumentu se spominje i državna avio-kompanija To Montenegro i uvećanje njegovog osnivačkog kapitala.

Održivost poslovanja To Montenegra tek treba da se osigura, budući da je već u prvoj godini operacija počeo da akumulira dug – ukazuje EK.

Ocijenjeno je i da je bivši nacionalni avio-prevoznik Montenegro Airlines (MA) imao najviše dobiti od državne pomoći, da je u stečaju od aprila 2021. i da je parlament usvojio zakon kojim se poništava odluka iz 2019. da se MA odobri 155 miliona eura državne pomoći.

Plan kojim bi se povratila sredstva koja su na osnovu te odluke već data MA tek treba da se usvoji – dodaje se u izvještaju.

Navodi se i da je druga faza tenderske procedure za tridesetogodišnju koncesiju aerodroma u Podgorici i Tivtu na čekanju, jer nova Vlada još nije odlučila hoće li nastaviti ili prekinuti tu proceduru. EK napominje da će puna saglasnost procesa davanja koncesije za aerodrome sa pravilima EU, koja uključuju transparentnost, fer uslove konkurencije i sprečavanje korupcije, biti ključna za Crnu Goru u pogledu ispunjavanja mjerila za poglavlje pet koje se tiče javnih nabavki.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Pobjeda: Abazović i Joković pripremaju odluku o ulasku Crne Gore u „Otvoreni Balkan“

Abazovićeva vlada koja se nalazi u tehničkom mandatu u narednih 15 dana trebalo bi da …