Za člana Vlade nije bitno obrazovanje: Ministri mogu biti i bez škole

Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputiće tokom sedmice inicijativu Ustavnom sudu radi ocjene da li je došlo do povrede jednog od osnovnih principa ustavnosti i zakonitosti – principa jednakosti – prilikom imenovanja u javnom upravi, pri kome ministri u Vladi Crne Gore mogu biti i bez škole.

Ministarstvo javne uprave dostavilo je zvanično mišljenje Akciji za socijalnu pravdu da ministri u Vladi Crne Gore ne moraju imati fakultetsko obrazovanje za obavljanje te funkcije, odnosno ne moraju imati VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja, što je uslov koji se zahtijeva za kompletan visoki rukovodni kadar u državnoj upravi…
ASP će u inicijativi Ustavnom sudu tražiti izjašnjenje u odnosu na konkretno pitanje, a kroz nejednako (ne)propisivanje uslova nivoa obrazovanja za sve funkcije u upravi.

– Iako se čitava stvar može riješiti kroz dopunu postojećih zakona ili izradu novog zakona o Vladi, kojim će se pitanje potrebnog nivoa obrazovanja za ministra, kao člana Vlade, jasno definisati, a takođe svjesni i trenutne nefunkcionalnosti Ustavnog suda, ipak smatramo da je neophodno da se najviša sudska instanca u zemlji izjasni u odnosu na konkretno pitanje i da li postoji narušavanje Ustavom garantovanog principa jednakosti – saopštili su iz ove nevladine organizacije.

Nedopustivo da ministar sa manjim obrazovanjem kontroliše druge sa višim znanjem

Nedopustivo je da ministar, kao starješina ministarstva, koji rukovodi svim ostalim organima uprave i kontroliše njihov rad, treba da je privilegovan u pogledu nivoa obrazovanja i da mu se, bez obzira što se radi o političkoj funkciji, daje mogućnost da bude bez fakultetskog obrazovanja. Osim očigledne favorizacije, to u isto vrijeme otvara i pitanje kako on može da kontroliše rad onih koji su višeg nivoa obrazovanja od njega samog, ukazuju iz ASP-a.

ASP je čitavu pravnu proceduru oko pitanja potrebnog nivoa obrazovanja za ministre, kao članove Vlade, pokrenula nakon dobijene prijave da aktuelni potpredsjednik Vlade u tehničkom mandatu i ministar poljoprivrede Vladimir Joković nema fakultet.

Oni su sredinom avgusta ove godine zatražili mišljenje od Ministarstva javne uprave u vezi sa uslovima za nivo obrazovanja koji mora da ispuni ministar, kao član Vlade.

– Zakonom o državnim službenicima i namještenicima jasno je propisano da za starješinu organa uprave (a koji je pod nadležnošću ministarstva) može biti postavljeno samo lice koje ima VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja. Da li se isti uslov primenjuje i za člana Vlade, kao starješine ministarstva – navedeno je u inicijativi ASP kojom je traženo zvanično mišljenje.

U odgovoru koji potpisuje aktuelni ministar javne uprave Maraš Dukaj, a u koji je “Dan” imao uvid, ukazano je na član 18 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim je propisano da se radna mjesta u državnom organu utvrđuju u okviru pet kategorija, i to: starješina organa uprave, visoki rukovodni kadar, ekspertsko-rukovodni kadar, ekspertski kadar i izvršni kadar.

Dan

Provjerite slična mjesta

RADONJIĆ: Sudu nije predata optužnica protiv Injac

Optužnica protiv bivše ministarke odbrane Olivere Injac nije predata Višem sudu, već je postupak pred …