Viele Euro Geldscheine

Uprave za saobraćaj i javnih radova nisu realizovali kapitalne projekte od 59 miliona eura

Kapitalni budžet u prošloj godini planiran je na 214,76 miliona eura, što je činilo 8,59 odsto ukupno planiranih sredstava, a realizovana su 155,52 miliona eura ili 6,35 odsto ukupnih rashoda. Odnosno, nijesu realizovana ili nijesu potrošena 59,2 miliona eura na kapitalne projekte. To pokazuju detalji iz predloga zakona o završnom računu budžeta za 2021. godinu koji je nedavno dostavljen Skupštini. Kapitalni budžet se, kako je navedeno, realizuje kroz više izvora finansiranja: – opšti prihodi (budžet) 90,37 miliona, kredit 61,22 miliona, IPA 3,58 miliona i donacije 340 hiljada eura.

Uprava za saobraćaj nije realizovala projekte vrijedne skoro 53 miliona, a Uprava za javne radove projekte teške 6,5 miliona.

U dokumentu koji će se u narednom periodu naći pred poslanicima, navedeno je da je na izdatke za infrastrukturu od opšteg značaja izdvojeno 100,97 miliona, izdatke za građevinske objekte 28,85 miliona eura, izdatke za lokalnu infrastrukturu 13,79 miliona i za izdatke za opremu 1,31 milion eura.

Kapitalni budžet je realizovan sa 109,97 miliona iz budžeta Uprave za saobraćaj, a sa 43,94 miliona iz budžeta Uprave javnih radova, kada su u pitanju kapitalni izdaci.

– Kapitalnim budžetom za 2021. godinu, sredstva za Upravu za saobraćaj planirana su u iznosu od 162,12 miliona eura, odlukama o preusmjeravanju umanjena su za 2,89 miliona eura, pa je konačan plan iznosio 159,23 miliona eura ili 74,15 odsto ukupno planiranih sredstava kapitalnog budžeta, od čega je realizovano 106,6 miliona eura ili 66,95 odsto. Kapitalni budžet Uprave za saobraćaj planira se kroz programe, potprograme i aktivnosti. Realizovan je kroz više izvora finansiranja: kredit 59,67 miliona eura (55,96 odsto), opšti prihodi (budžet) 46,60 miliona eura (43,70 odsto) i donacija 0,34 miliona eura (0,34 odsto) – precizirano je u predlogu završnog računa koji je dostavila manjinska vlada Dritana Abazovića.

DRI do 15. oktobra objavljuje reviziju

Državna revizorska institucija (DRI) do 15. oktobra treba da objavi izvještaj o reviziji završnog računa budžeta za 2021. godinu. Zakonska obaveza DRI je da taj dokument objavi do polovine oktobra, tako da se očekuje do kraja sedmice da vrhovna revizija objavi nalaz.

U završnom računu budžeta DRI je često nalazila brojne nepravilnosti, ali je prvi put negativno mišljenje dala u nalazu objavljenom nakon promjene vlasti na izborima održanim 30. avgusta 2020. godine.

Kapitalni budžet u prošloj godini realizovala je “ekspertska” vlada Zdravka Krivokapića. Realizacija budžeta Uprave javnih radova bila je bolja nego što je to slučaj sa Upravom za saobraćaj.

– Kapitalnim budžetom za 2021. godinu, sredstva za Upravu javnih radova planirana su u iznosu od 52,64 miliona eura, odlukama o preusmjeravanju uvećana su za 2,89 miliona eura, pa je konačan plan iznosio 55,53 miliona eura ili 25,85 odsto ukupno planiranih sredstava kapitalnog budžeta, od čega je realizovan 48,91 milion eura ili 88,09 odsto. Kapitalni budžet Uprave javnih radova planira se kroz programe, potprograme i aktivnosti. Realizovan je kroz više izvora finansiranja: opšti prihodi (budžet) 43,78 miliona eura (89,49 odsto), IPA sredstva 3,58 miliona eura (7,33 odsto) i kredit 1,55 miliona eura (3,18 odsto) – navedeno je u predlogu završnog računa.

Dan

Provjerite slična mjesta

Dvije osobe upale u provaliju, u toku akcija spašavanja

Dana 26.11.2022. godine u 15.15h Služba zaštite i spašavanja je primila prijavu od strane Uprave …