Abazović: Prostorni plan zaustavlja građevinsko divljanje u Budvi

Premijer u tehničkom madatu Dritan Abazović kazao je da je Vlada na zahtjev lokalne uprave ukinula moratorijum na gradnju za područje Budve uz more i Bečiće, istaknuvši da je u završnoj fazi izrada prostorno urbanističkog plana (PUP) za metropolu turizma kojim će biti stavljena tačka na “građevinsko divljanje”.

Abazović je “Vijestima” kazao da Vlada ne želi da donosi odluke koje su suprotne zahjevu lokalnih uprava, pa je tako u slučaju moratorijuma, koji je bio na snazi godinu, prihvatila zahtjev Opštine Budva.

”Naš argument za ukidanje moratorijuma je da je PUP u završenoj fazi i možemo očekivati da bude u narednih par mjeseci kompletiran, što će onda riješiti potencijalnu situaciju građevinskog divljanja koje je bilo u prethodnom periodu”, rekao je on.

Petog oktobra istekao je rok koji je dala Vlada Zdravka Krivokapića, ostavljajući godinu za izradu PUP-a, te je uvela moratorijum na gradnju na kompletno područje Bečića i ekskluzivni dio Budve uz more – od “Avale do Zavale”.

Zbog jednogodišnjeg moratorijuma na izdavanje dokumenata, a time i gradnju u najatraktivnijem dijelu metropole turizma, priliv novca u opštinsku kasu od komunalija višestruko je manji nego ranijih godina.

Za proteklu godinu, opštinske, ali i službe Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma nijesu ovjeravale dokumenta koja se tiču građevinskog područja obuhvaćenog detaljnim urbanističkim planovima (DUP) “Budva centa” i “Bečići”.

Upravo sa tog prostora Opština je godinama ubirala milionske svote na ime naplate komunalija. Riječ je najatraktivnijem dijelu metropole turizma za građevinski biznis.

”Članom 4 Odluke o izradi PUP-a Opštine Budva zabranjeno je građenje na dijelu prostora u granicama obuhvaćenim Odlukom o donošenju DUP-a ‘Budva-Centar’ i Odlukom o donošenju DUP-a ‘Bečići’, osim u odnosu na objekte taksativno definisane Odlukom. Zabrana građenja primjenjivaće se do donošenja PUP-a Budva, a najduže 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora sa rukovodiocem izrade planskog dokumenta. Ugovor o izradi PUP-a zaključen je sa rukovodiocem izrade Plana, 5. oktobra 2021. godine, na rok od 12 mjeseci”, to je nedavno saopšteno “Vijestima” iz resora na čijem se čelu nalazi ministarka Ana Novaković Đurović.

”Izrada PUP-a Budva je u fazi nacrta. Nakon utvrđivanja nacrta plana od strane Vlade Crne Gore, predstoji sprovođenje javne rasprave, a potom i izrada predloga plana”, istakli su u resornom Ministarstvu, te pojasnili da su DUP-ovi “Budva-Centar” i “Bečići” važeći planski dokumenti i nijesu stavljeni van snage, odnosno nije utvrđen njihov prestanak.

Uvođenju moratorijuma oštro se protivila administracija bivšeg gradonačelnika Marka Carevića, koji je tada upozorio premijera Krivokapića da će gradska kasa biti olakšana za najmanje četiri miliona eura zbog nemogućnosti gradnje, a time i naplate komunalija, što se i obistinilo.

Carević je tada u dopisu tadašnjem resornom ministru Ratku Mitroviću predočio mišljenje Komisije za praćenje planske dokumentacije na teritoriji Opštine Budva, u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih uvođenje zabrane gradnje nije dobro za loklanu upravu. Predloženo je i formiranje ekspretskog tima kako bi se pronašlo održivo rješenje.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Loše vijesti o cijenama struje

Biće potrebne godine da se cijene energenata vrate na nivo prije rata u Ukrajini, rekao …