Država daje dva stana zbog novog Urgentnog centra porodicama koje žive u krugu KCCG

Vlada Dritana Abazovića u tehničkom mandatu iniciraće razmjenu nepokretnosti sa porodicama Đurović i Radojević kako bi na prostoru u krugu Kliničkog centra Crne Gore, na kojem su njihovi objekti, krenula gradnja novog Urgentnog centra. Porodicama Đurović Radojević biće dati dvosobni stanovi od po 59 kvadrata.

– Klinički centar se 11. novembra 2020. godine Ministarstu zdravlja radi davanja saglasnosti radi postizanja sporazuma sa porodicama Đurović i Radojević radi eksproprijacije dva stana u njihovom vlasništvu koja su u krugu ustanove. Direkcija za nekretnine Republike Crne Gore, donijela je rješenje 22. februara 1998. godine kojim se ekspropriše Simu Đuroviću stan kao posebna jednica stambene zgrade površine 43 kvadrata u naselju Kruševac, radi izgradnje druge faze Kliničkog centra Crne Gore. Ovim rješenjem Klinički centar je bio dužan da prije rušenja eksproprisanog stana dodijeli Simu Đuroviću drugi odgovarajući stan – piše u dokumentu koji je usvojen na sjednici Vlade 6. oktobra.

U dokumentu je naznačeno da je 1999. godine Sekretarijat za komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine donio rješenje da je Đuroviću dat odgovorajući stan. Međutim, kako piše u dokumentu, Đurović se žalio na to i rješenje, ali je njegovu žalbu tadašnje Ministarstvo uređenja prostora odbilo kao neosnovanu, da bi par mjeseci kasnije Vrhovni sud poništio rješenje ministarstva.

Kada je u pitanju stan porodice Radojević utvrđeno je da je obaveza Kliničkog centra bila da ranijem vlasniku plati pravičnu naknadu.

– Stan je ugovorom o poklonu prešao u vlasništvo Mladena Radojevića, sina Milodarke Radojevića, što je upisano rješenjem Direkcije za nekretnine 22. decembra 1999. godine. On i dalje živi u stanu sa suprugom i troje djece. Stan je rješenjem upisan na 21 kvadrat, međutim, iz neposrednog razgovora, kao i spisima predmeta utvrđeno je da koriste i susjedne površine zgrade od 65 kvadrata. Na lokaciji na kojoj se nalaze dva stana, ucrtan je i novi Urgentni centar, čiji se početak gradnje uskoro očekuje. Za stanove, članovi porodica Đurović i Radojević dali su pisane izjave, ovjerene kod notara, kojima su iskazali da su saglasni da im se dodijele stanovi u cilju eksproprijacije – piše u dokumentu.

Provjerite slična mjesta

RADONJIĆ: Sudu nije predata optužnica protiv Injac

Optužnica protiv bivše ministarke odbrane Olivere Injac nije predata Višem sudu, već je postupak pred …