Viele Euro Geldscheine

Žugić i saradnici u Fondu PIO čašćavali se kreditima

Članovi menadžmenta Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja iz perioda 2005. do 2008. godine čašćavali su jedni druge povoljnim stambenim kreditima, a zatim i otpisom duga za takve kredite, koristeći sporni pravilnik Upravnog odbora i Zakon o etažnoj svojini.

Prema dokumentaciji, koju “Vijesti” posjeduju, povoljne kredite, a zatim i otpis duga, dobili su tadašnji direktor Fonda Radoje Žugić, pomoćnica direktora Marina Milačić Perović, kao i tadašnja portparolka Jadranka Milošević, koja će kasnije postati šefica pravnog sektora i izvršna direktorica.

Kadrovi od velikog značaja
Ovaj pravilnik omogućavao je da kadrovi Fonda PIO od “velikog značaja” za instituciju dobijaju stanove po privilegovanim cijenama i povoljne stambene kredite, uz dodatnu mogućnost da im se otpiše 50 odsto duga ako odjednom uplate polovinu iznosa. Mađutim, otpis duga se primjenjivao i ako se u redovnim isplatama otplati polovina duga.

Radoje Žugić je postao direktor Fonda PIO 2004. godine, da bi u julu 2006. godine dobio stambeni kredit pod povoljnim uslovima od 39.000 eura. Odluku o otpisu potpisao je tadašnji predsjednik Upravnog odbora Fonda Radivoje Lala Nikčević.

Žugiću je tada otpisan iznos duga od 17.755 eura.

Pozivanje na zakon o etažnoj svojini
Nikčević se u obrazloženju odluke poziva na Zakon o etežanoj svojini član 61 i na Pravilnik o rješavanju stambenih potreba službenika stručne službe Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.

U ovom članu zakona piše: “Privredna društva, druga pravna lica i subjekti obezbjeđuju sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih, u skladu sa potrebama i mogućnostima. Privredna društva, druga pravna lica i subjekti, saglasno principu slobodne inicijative koji proizlazi iz prava svojine, mogu rješavati stambena pitanja zaposlenih prodajom stanova pod tržišnim ili povoljnijim uslovima, dodjelom stambenih kredita, zamjenom, poklonom, zakupom, pretvaranjem zajedničke svojine ili susvojine u etažnu svojinu i na drugi način, u skladu sa svojim opštim aktom”.

U obrazloženju otpisa duga Žugiću, Nikčević navodi da odluku donose “posebno cijeneći dosadašnji rad i posvećenost imenovanog na cijelokupnoj reformi i razvoju penzijskog i invalidskog sistema u Crnoj Gori i jačanju uloge i značaja Fonda kao servisa za efikasno i kvalitetno pružanje usluga osiguranicima i korisnicima prava, a prevashodno njegov doprinos na poboljšanju socijalno-materijalnog položaja penzionerske popolacije, u mandatnom periodu”.


Pomoćnica direktora Milačić Perović se 4. septembra 2008. godine obraća Žugiću zahtjevom u kojem navodi da je u julu 2006. godine od Fonda dobila stan po povoljnim uslovima i traži da joj se omogući da odjednom plati preostali iznos duga, kako bi joj oprostili 50 odsto preostalog iznosa.

Njoj je u julu 2006, odlukom direktora Žugića, dodijeljen stan pod povoljnim uslovima i cijenama od 25.814 eura, ali u odluci o opraštanju duga nije navedena njegova kvadratura niti vrijednost bez tih povoljnosti.

Žugić istog dana odgovara pozitivno na njen zahtjev i oslobađa je plaćanja duga od 11.958 eura. Milačić Perović je kasnije prešla u Ministarstvo finansija, kada je ministar bio Žugić, gdje je napredovala do državnog sekretara, a kada je Žugić postao guverner Centralne banke postala je njegova savjetnica.

Bila je uhapšena u januaru 2020. godine u aferi “Klap” pod sumnjom da je kao jedan od članova “drugostepene komisije Ministarstva finansija suprotno članovima Zakona o opštem upravnom postupku protivpravno obustavili upravni postupak naplate poreske obaveze za jedno pravno lice i onemogućili državu Crnu Goru da naplati porez u iznosu većem od 400. 000 eura, čime su tom pravnom licu pribavili korist u istom iznosu”. Nakon toga je puštena da se brani sa slobode.

Ona je sada šef kabineta guvernera CBCG Radoja Žugića.

Jadranki MIlošević otpisali stambeni kredit, pa istog dana napustila Fond
Jadranka Milošević se 23. juna 2008. godine obratila Žugiću da je oslobodi plaćanja preostalog iznosa duga po stambenom kreditu, koji joj je on dodijelio u decembru 2005. godine.

Istog dana Žugić pozitivno odgovara na zahtjev, a narednog dana pomoćnica direktora Marina Milačić Perović šalje dopis računovodstvu da se Jadranki Milošević otpiše preostali iznos duga od 14.228 hiljada eura.

Nakon što joj je isknjižen ovaj dug, Milošević narednog dana raskida radni odnos u Fondu PIO i počinje da radi u Svis osiguranju, čiji je većinski vlasnik bio Veselin Barović.

U Fond PIO se vratila dvije godine kasnije, kada postaje direktor Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove.

U decembru 2020. godine, tri dana prije izbora nove Vlade, odlukom tadašnjeg upravnog odbora Fonda PIO izabrana je za direktora Fonda, na konkursu kojeg je tadašnje Ministarstvo rada i socijalnog staranje u zvaničnom dokumentu okarakterisalo kao nezakonito i zatražilo od upravnog odbora njegovo poništenje.

Provjerite slična mjesta

Od početka mjeseca cijena nafte na svjetskom tržištu se snizila za 14 dolara

Od početka mjeseca cijena nafte na svjetskom tržištu doživljava konstantan pad. Neki od razloga su …