Abazović ima duplo manje savjetnika nego prethodnici

Predsjednik Vlade Dritan Abazović imenovao je 6 savjetnika i šefa Kabineta, iako je u skladu sa Pravilnikom imao pravo na 12 imenovanja, 10 savjetničkih i po jedno mjesto šefa Kabineta i njegovog zamjenika.

Kada su u pitanju navodi medija o novom zapošljavanju napominjemo da je na posljednjoj sjednici Vlade usvojena izmjena Pravilnika o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji Kabineta predsjednika Vlade, kako bi ista bila uskladjena sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave.

Prije navedenih izmjena Pravilnika broj sistematizovanih radnih mjesta u Kabinetu predsjednika Vlade bio je 124, a izmjenjenim Pravilnikom nakon preuzimanja dijela službenika u Ministarstvo evropskih poslova taj broj je smanjen na 44.

Budući da je došlo do veliki organizacionih izmjena, Kabinet je u izmjeni pravilnika sistematizovao tri službenička mjesta – savjetnik u Kabinetu i jednog samostalnog referenta.

Dakle, radi pojašnjenja “savjetnik u Kabinetu” nije isto zvanje kao i “savjetnik predsjednika Vlade” koji je javni funkcioner i imenovano lice, već “savjetnik u Kabinetu” predstavlja službenika Kabineta predsjednika Vlade koji obavlja stručne i administrativne poslove.

Radi uporedbe, napominjemo da je predsjednik 40. Vlade Milo Đukanović imenovao 9 savjetnika i šefa kabineta, predsjednik 41. Vlade Duško Marković 9 savjetnika, šefa kabineta i zamjenika, te da je predsjednik 42. Vlade Zdravko Krivokapić tokom mandata imenovao 12 savjetnika, šefa kabineta i njegovog zamjenika,ukupno 14.

Predsjednik Vlade Dritan Abazović imenovao je 6 savjetnika i šefa Kabineta, od kojih nijedan nije imenovan tokom tehničkog mandata.

Toliko o zapošljavanju u tehničkom mandatu.

Provjerite slična mjesta

Sultan Al-Jaber: Ukidanje uglja, nafte i gasa vratilo bi svijet nazad u pećine

Sultan Ahmed Al-Jaber, izvršni direktor za naftu Ujedinjenih Arapskih Emirata i vođa klimatskih pregovora COP28, …