Vlada naredila energetskim kompanijama da dostave izvještaje o poslovanju

Vlada se na danas održanoj 22. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade dr Dritan Abazović, upoznala sa Informacijom o poslovanju privrednih društava u sektoru energetike. Tim povodom, Vlada je naložila privrednim društvima u sektoru energetike (EPCG, CEDIS, CGES, COTEE, Montenegro bonus d.o.o. Cetinje, Rudnik uglja a.d. Pljevlja) da u roku od sedam dana dostave Ministarstvu kapitalnih investicija informaciju sa podacima koji se odnose na rizik poslovanja sa finansijskog aspekta s obzirom na energetsku situaciju sa visokim cijenama električne energije iz uvoza, pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu, povećanje broja zaposlenih i iznos zarada u privrednim društvima, kao i tabelarni prikaz finansijskih pokazatelja u posljednje tri godine, sa ocjenom stanja i predlogom mjera. Ministarstvo kapitalnih investicija zaduženo je da nakon pribavljenih podataka pripremi i Vladi dostavi analizu poslovanja privrednih društava u sektoru energetike sa predlogom zaključaka.

Utvrđen je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Rumunije o socijalnom osiguranju. Sporazum između Crne Gore i Rumunije o socijalnom osiguranju potpisan je 22. jula 2022. godine godine, u Podgorici. Osnovna svrha donošenja ovog zakona je potreba za daljim unapređenjem bilateralnih odnosa između država ugovornica i regulisanje, odnosno ostvarivanja prava iz socijalnog osiguranja osiguranika i korisnika ovih prava po osnovu boravka ili rada na teritoriji jedne od država ugovornica. Stupanjem na snagu Sporazuma omogućiće se regulisanje međusobnih odnosa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i ostalih pitanja iz domena socijalnog osiguranja, a posebno izjednačavanje u pravima državljana po osnovu boravka i rada u državama ugovornicama.

Vlada je donijela Kadrovske planove Ministarstva prosvjete, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Uprave za ljudske resurse i izmjene Kadrovskog plana Ministarstva kapitalnih investicija, za 2022. godinu.

Donijeta je Uredba o izmjeni Uredbe o metodologiji izračunavanja stepena konkurentnosti jedinice lokalne samouprave. Cllj donošenja Uredbe je uključivanje dodatnog broja indikatora (statističkih i anketnih) na nivou jedinice lokalne samouprave, poput indikatora: kvaliteta usluga privrednih društava u vlasništvu jedinice lokalne samouprave; učinka lokalne administracije; broja naknada i lokalnih komunalnih i administrativnih taksi, broja poreza, prireza i doprinosa, iznosa naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta po privrednom društvu/preduzetniku sa ciljem sagledavanja šireg spektra indikatora koji objašnjavaju poslovni sektor. Donošenje Uredbe neće imati uticaja na budžet Crne Gore, ali indirektno će pozitivno uticati na privredu i građane, budući da će omogućiti izračunavanje stepena konkurentosti i pokazati koliko je konkurentna svaka jedinica lokalne samouprave u odnosu na ostale i koje namete za građene i privredu treba smanjlti da bi jedinica lokalne samouprave u perspektivi bila konkurentnija.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice i Odluku o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana. Izmjenama Odluke predložene su nove lokacije na kojima će se uspostaviti zabrana građenja shodno Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Naime, na tim parcelama su planirani sadržaji koji bi trajno devastirali prostor, te ih je potrebno ponovo sagledati kroz izradu nove planske dokumentacije. Izmjenom Odluke propisuje se zabrana građenja do donošenja Izmjena i dopuna novih planskih dokumenata. Predložene izmjene zahtjevaju složeniji pristup izradi planskog dokumenta i dodatno angažovanje rukovodioca izrade i stručnog tima, zbog čega je ocjenjeno da je neophodno izdvojiti dodatna sredstva za izradu Plana. S tim u vezi, Odlukom je određeno povećanje finansijskih sredstava potrebnih za izradu planskog dokumenta sa 15.000 eura na 20.000 eura.

Usvojena je Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-4758/2, sa sjednice od 28. jula 2022. godine. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da nastavi sprovođenje aktivnosti koje se odnose na postupak eksproprijacije na dijelu trase i stubnih mjesta žičare Kotor – Lovćen, kao i da uplati 34.832,00 eura za eksproprijaciju preostalog dijela.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima realizovanim u cilju izgradnje solarne elektrane na lokalitetu Velje Brdo. Tim povodom, Ministarstvo kapitalnih investicija zaduženo je da obrazuje Komisiju za pripremu tenderske dokumentacije radi izgradnje solarne elektrane na Veljem Brdu, kao i da nakon što Komisija pripremi tendersku dokumentaciju pripremi i Vladi na razmatranje dostavi Informaciju o tenderskom postupku, sa predlogom daljih aktivnosti. U Informaciji se navodi da su pripremne aktivnosti za sprovođenje postupka za davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini i izgradnju ove solarne elektrane počele u maju 2021. godine, a da su sada nastavljene ali uz otežavajuće okolnosti koje su nastale zbog organizacionih promjena i odlaska pojedinih članova Komisije iz institucija u čije ime su imenovani.

Data je saglasnost za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve za Džudo savez Crne Gore i Karate savez Crne Gore. Tim povodom, Ministarstvo finansija je zaduženo da Džudo savezu uplati iznos od 50.000,00 eura, a Karate savezu 30.000,00 eura, za finansiranje troškova učešća i organizacije međunarodnih takmičenja. Takođe, data je saglasnost da se iz Tekuće budžetske rezerve uplati 15.000 eura JU Centar za kulturu Pljevlja, u cilju dodatne promocije dramske umjetnosti u Pljevljima, ali i u Crnoj Gori.

Vlada je donijela Odluku o osnivanju Javne predškolske ustanove „Majka Tereza“, u Tuzima. Opština Tuzi je dostavila Inicijativu za osnivanje predškolske ustanove JPU „Majka Tereza“, umjesto postojeće Vaspitne jedinice „Dječja radost“ u okviru JPU „Đina Vrbica“, a Ustanova će na osnovu sporazuma, u skladu sa zakonom, preuzeti djecu i zaposlene. Rad predškolske ustanove finansiraće se iz sredstava programskog budžeta Ministarstva prosvjete tako da se njenim osnivanjem neće značajnije povećati finansijski izdaci u odnosu na prethodni preiod. Osnivanjem ustanove u Tuzima unaprijediće se obrazovno-vaspitni rad i stvoriti optimalniji uslovi za njegovo efikasnije organizovanje, ali i obezbjediti bolja i efikasnija saradnja sa lokalnom upravom i nadležnim institucijama.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja, kojom se važenje postojećih epidemioloških mjera produžava do 21. oktobra tekuće godine.

Vlada je usvojila izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-639/2, od 24. februara 2022. godine. Zbog sajber napada koji su onemogućili korišćenje online platforme za podnošenje prijavnih zahtjeva od strane privrednih subjekata sa krajnjim rokom do 30. septembra 2022. godine, kao i neutrošenog dijela opredijeljenog iznosa budžetskih sredstava za pojedine programske linije za koje vlada interesovanje od strane privrednih subjekata, produžava se Javni poziv sa krajnjim rokom do 31. oktobra za dvije programske linije – za podršku internacionalizaciji i za pružanje mentoring usluga. Takođe, produžava se rok za realizaciju ugovorenih projektnih aktivnosti i podnošenje dokumentacije za isplatu (refundaciju) troškova za sve programske linije do 28. novembra 2022. godine.

Donijeta je Odluka o dopuni Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda. Dopunom Odluke se precizira da se cijena peleta u prometu, ograničava određivanjem najvišeg nivoa do 269 eura po toni za lice registrovano za obavljanje djelatnosti proizvodnje peleta, odnosno do 320 eura po toni u trgovini na malo. Imajući u vidu da trenutno postoje poteškoće prilikom nabavke peleta direktno od proizvođača po ranije dogovorenoj cijeni do 269 eura, zbog toga što proizvođači podnose prijavu trgovine na malo tržišnoj inspekciji kako bi sticanjem statusa trgovaca na malo prodavali pelet po cijeni do 320 eura, odlučeno je da se postojeća Odluka dodatno precizira.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju sredstava za pokriće troškova za sprovođenje izbora za izbor odbornika u Skupštini opštine Zeta koji će se održati 23. oktobra 2022. godine. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da za ovu namjenu iz sredstva Tekuće budžetske rezerve izdvoji 81.500 eura, kao i 3.735 eura za finansiranje troškova izborne kampanje podnosiocima izbornih lista u opštini Zeta.

Pored ostalog, na sjednici je dogovoreno da će Vladu na X Montenegro prajdu predstavljati Ana Novaković Đurović, ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Goran Đurović, ministar ekonomskog razvoja i turizma i Fatmir Gjeka, ministar ljudskih i manjinskih prava.

Provjerite slična mjesta

Nove čestitke premijeru: Zvaničnici država članica Evropske unije pozdravljaju formiranje 44. Vlade

Povodom izbora 44. Vlade premijeru Milojku Spajiću stigle su brojne čestitke, među kojima i one …