Viši sud odbacio optužnicu protiv Hrapovića i drugih zbog nedostatka dokaza

Viši sud u Podgorici odlučio je da nema mjesta optužbi protiv Kenana Hrapovića, Nikole Antovića i Mira Kneževića za osnovanu sumnju da su izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja i nesavjestan rad u službi, saznaje portal Dan.

Jer nema dovoljno dokaza da su optuženi osnovano sumnjivi za djela koja su predmet optužbe- navedeno je rješenjem.

Viši sud u Podgorici, u vijeću sastavljenom od predsjednik suda Boris Savić, kao predsjednika vijeća i sudija Zorana Radovića i Vesne Pean, kao članova vijeća, u krivičnom prerdmetu optuženog Hrapović Kenana i dr., zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st.2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i dr., u postupku kontrole optužnice Mijajlović Mirka, predsjednika nevladine organizacije NVO Grupe za razvoj i unapređenje sporta – Grus, Podgorica od 02.09.20201.godine, na osnovu čl.294 st.1 tač.3 Zakonika o krivičnom postupku, u sjednici vijeća održanoj dana 20.09.2022.godine, donio je rješenje.

Kako je ranije pisao Dan, u optužici koju je podigla NVO Grupa za razvoj i unapređenje sporta GRUS navodi se, između ostalog, da su okrivljeni Hrapović, Antović i dr Knežević, tokom 2018. i 2019. godine zloupotrijebili službeni položaj prekoračenjem granica svojeg službenog ovlašćenja, uz nesavjestan rad u službi.

– Hrapović je protivno Zakonu o NVO, Uredbi Vlade Crne Gore o finansiranju projekata i programa NVO u oblastima od javnog interesa i pravilnika o sadržaju javog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO, izvršio izbor Komisije za raspodjelu sredstava NVO u oblasti prevencije hiv/aids. Dodaje se da je kao predstavnika NVO u komisiju za oblast hiv/aids izabrana dr Aleksandra Marjanović, iako je ovlašćena za zastupanje NVO Crnogorska fondacija za hiv Podgorica, koja je redovni učesnik i dobitnik sredstava za navedenu oblast, otkako je postala član komisije, što predstavlja klasičan sukob interesa. U raspodjeli po konkursu od 11. 6. 2018., NVO Juventas je za tri projekta dobila iznos od 67.000 eura, što predstavlja 53,6 % od ukupnog iznosa koji je bio predmet raspodjele, odnosno 33,6% ili 42.000 eura više od zakonom dozvoljenog iznosa, dok je NVO „Cazas“ za dva projekta dobila iznos od 45.000 eura, što predstavlja 36 % od ukunog iznosa koji je bio predmet raspodjele, odnosno 20.000 eura više od zakonom dozvoljenog iznosa – navodi se između ostalog u optužnici NVO Grupa za razvoj i unapređenje sporta GRUS.

Hrapović je prema navodima odbačene optužnice izabrao doktoricu Aleksandru Marjanović da predstavlja NVO u komisiji za oblast hiv/aids iako je ona ovlašćena da zastupa NVO Crnogorska fondacija za hiv Podgorica.

U optužnici GRUS -a se navodi da je doktorica Marjanović redovni učesnik i dobitnik sredstava za navedenu oblast, od kako je postala član komisije, što predstavlja klasičan sukob interesa.

Dan

Provjerite slična mjesta

Dvije osobe upale u provaliju, u toku akcija spašavanja

Dana 26.11.2022. godine u 15.15h Služba zaštite i spašavanja je primila prijavu od strane Uprave …