Privatne apoteke obustavljaju izdavanje nekih ljekova na recept

Iz Ministarstva zdravlja je “Danu” je nedavno saopšteno da su se poslednjom revizijom Liste ljekova implementirale nove maksimalne cijene ljekova koje su formirane shodno Uredbi o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena.

Iz Udruženju privatnih apoteka “Phafarmacie Plus” ističu da očekivana obustava izdavanja određenih ljekova za račun Fonda zdravstvenog osiguranja od 1. oktobra, ni na koji način nije posledica djelovanja privatnih apoteka, već isključivo najavljenog prestanka isporuke ljekova od strane dobavljača, odnosno proizvođača, po cijenama koje propisuje i priznaje FZO CG.

U avgustu je Ministarstvo zdravlja donijelo novu listu ljekova, koja je formirna shodno novoj Uredbi o maksimalnim cijenama ljekova, što je dovelo do snižavanja cijena. Iz Udruženja privatnih apoteka ističu ističu da se proizvođači, a samim tim i veledrogerije nijesu obratile zvaničnim dokumentom zbog nastalih promjena u režimu izdavanja ljekova za teret fonda FZO CG. Iz Fonda i Ministarstva zdravlja nijesu htjeli da komentarišu navode Udruženja privatnih apoteka.

– Očekivana obustava izdavanja određenih ljekova za račun FZO ni na koji način nije posledica djelovanja privatnih apoteka, već isključivo najavljenog prestanka isporuke ljekova od strane dobavljača, odnosno proizvođača, po cijenama koje propisuje i priznaje Fond. Zbog toga apoteke koje izdaju ljekove u korist FZO CG ni na koji se način ne mogu smatrati uzrokom problema, niti biti odgovorne za probleme koji će nastati kao posledica najavljene obustave isporuke, a samim tim i neizdavanja određenih ljekova na recept – naglašavaju u saopštenju.

Uradiće još jednu reviziju Liste ljekova

Iz ministarstva kažu da važeća Lista ljekova sadrži više od hiljadu različitih ljekova koji se koriste u tretmanu oboljelih od malignih bolesti, dijabetesa, hemofilije, genito-urinarnih problema, hipertenzije, reumatoloških oboljenja, psorijaze, psihijatrijskih, hematoloških, neuroloških oboljenja, a koji se izdaju na teret Fonda za zdravstveno osiguranje.

– Takođe, do kraja godine se očekuje još jedna revizija Liste ljekova koja će omogućiti uvođenje novih terapijskih opcija za pacijente a u cilju obezbjeđivanja savremene kvalitetne, bezbjedne i efikasne terapije – kažu iz ministarstva.

Podsjećaju da privatne apoteke koje izdaju ljekove na recept u korist FZO CG ni na koji način ne mogu uticati na proizvođače ljekova, kao ni na njihovu cjenovnu politiku, i na taj način biti odgovorne za promjene koje se najavljuju, a za koje nijesu sigurni da će se dogoditi i za koje još uvijek nemaju formalno dokumentovanu potvrdu.

– Ističemo da su privatne apoteke, kao dio primarnog zdravstvenog sistema, godinama neopravdano prepoznate kao uzrok nestabilnosti snabdijevanja tržišta ljekovima, iako predstavljaju jedan od glavnih i osnovnih činilaca kvalitetne snabdjevenosti tržišta ljekovima. Ne zanemarujući našu osnovnu ulogu u misiji farmacije kao naučne discipline, koja ima za cilj zaštitu zdravlja ljudi i činjenice da ova zdravstvena struka povezuje medicinske i hemijske nauke u cilju bezbjednog i efikasnog liječenja građana Crne Gore, želimo ovim obraćanjem istaći da privatne apoteke ni na koji način neće i ne mogu biti prepoznate kao razlog problema koji će se nesumnjivo desiti u toku narednog mjeseca, ukoliko se ostvare najavljene obustave – navode u saopštenju.

Iz Ministarstva zdravlja je “Danu” je nedavno saopšteno da su se poslednjom revizijom Liste ljekova implementirale nove maksimalne cijene ljekova koje su formirane shodno Uredbi o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena.

– Uredbom je propisano da se cijene ljekova u Crnoj Gori formiraju u odnosu na referentne zemlje – Republiku Srbiju, Republiku Hrvatsku i Rumuniju. Uvođenjem Rumunije, umjesto Republike Slovenije kao referentne zemlje, omogućeno je sniženje cijene ljekova koji se nalaze na osnovnoj i doplatnoj Listi ljekova. Ministarstvo zdravlja je prepoznalo probleme sa kojima se suočvamo u oblasti farmacije, a koji direktno utiču na održivost cjelokupnog zdravstvenog sistema. U skladu s tim pokrenuti su reformski procesi koji će obuhvatiti kako javni tako i privatni sektor. U prethodom periodu izvršena je analiza cijena ljekova u odnosu na cijene zemalja regiona, nakon čega se pristupilo izmjeni referentne zemlje koja je omogućila sniženje cijena ljekova koji se izdaju na teret Fonda. S tim u vezi, a uzimajući u obzir da su cijene ljekova u Crnoj Gori formirane u odnosu na cijene ljekova u regionu, zasigurno ne možemo tvrditi da su cijne više nego u zemaljama regiona – kažu iz ministarstva.

Dan

Provjerite slična mjesta

Rajaner će od novembra imati samo jednu liniju iz Podgorice

Po utvrđenom redu letjenja za period nakon oktobra, ova kompanija planira letjeti jedino za London …