Zajedničko saopštenje više državnih organa

U Ministarstvu kapitalnih investicija održan je sastanak državnog sekretara Miloša Rajovića sa predstavnicima Ministarstva finansija, Uprave za željeznice i predstavnika menadžmenta privrednih društava sa željeznice, Željezničkog prevoza Crne Gore i Održavanja voznih sredstava. Delagaciju Ministarstva finansija predvodio je državni sekretar Miloš Medenica a privredna društva izvršni direktori sa članovima odbora direktora i saradnicima.

Razmatrane su inicijative ova dva privredna društva, modaliteti u vezi rješavanja zaostalog poreskog duga, kao i predlozi za investiciona ulaganja u narednom periodu, s obzirom na planirane državne garancije u ovim segmentima željeznica, koji se bave prevozom putnika i održavanjem voznih sredstava.

Zaključak sa ovog sastanka je da je potrebno da ova dva privredna društva urade detaljne biznis planove rada za poslove u narednim godinama, sa preciziranim ulaganjima i načinima za njihovo ostvarivanje. Iz Ministarstva finansija je naglašeno da treba sve aktivnosti koordinirati sa Agencijom za zaštitu konkurencije.

Provjerite slična mjesta

Dvije osobe upale u provaliju, u toku akcija spašavanja

Dana 26.11.2022. godine u 15.15h Služba zaštite i spašavanja je primila prijavu od strane Uprave …