Vjetroelektrana se sporo gradi, lani uloženo svega 60.000 eura

Pandemija koronavirusa u prethodne dvije godine ključni je razlog zbog koga kasni izgradnja vjetroelektrane “Gvozd” jer su njene posljedice uticale na globalni poslovni ambijent i energetski sektor, a to se sve odrazilo na pribavljanje potrebnih dozvola, saglasnosti i na pregovore o finansiranju ovog projekta.

Ovo je zvanično rečeno “Vijestima” u Elektroprivredi Crne Gore (EPCG) iz koje poručuju da je realno da ovaj objekat na mreži bude u 2024. godini.

Kada je državna energetska kompanija najavila ovaj projekat, očekivani početak izgradnje je bio u 2021. godini, a puštanje u rad 18 mjeseci nakon početka radova.

Projekat će se finansirati iz kredita od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) sa kojom ugovor treba da se, po najavi EPCG, potpiše u decembru ove godine. Kredit je vrijedan 82 miliona eura. Projekat se realizuje kroz projektnu kompaniju Green Gvozd koja će biti u 100 procentnom vlasništvu EPCG.

Energetska kompanija očekuje građevinsku dozvolu za gradnju vjetroelektrane u naredna dva mjeseca, dok je Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) dao saglasnost za njeno priključenje na elektroenergetski sistem Crne Gore.

Upozorenje regulatora
Regulatorna agencija za energetiku i komunalne djelatnosti (REGAGEN) je u prošlogodišnjem izvještaju o stanju u energetskom sektoru, koji je u skupštinskoj proceduri, navela da je EPCG u projekat izgradnje ove vjetroelektrane lani uložila nepunih 60.000 eura.

Regulator je naveo da dosadašnja dinamika aktivnosti sprovedenih na ovom projektu ukazuje na potrebu intenziviranja kako se ne bi ugrozilo zatvaranje elektroenergetskog bilansa planirano dugoročnim energetskim bilansom za period 2023-2025. kojim je predviđeno puštanje u pogon ove vjetroelektrane u 2024. godinu.

”Dominantan uticaj na dinamiku su prvenstveno imale pandemija korona virusa u 2020. i 2021. godini, kao i posljedice na poslovni ambijent globalno i u samom energetskom sektoru, a koje su se odrazile i na dinamiku predviđenih aktivnosti, proces ishodovanja potrebnih dozvola i saglasnosti i pregovore o finansiranju. Rok za izgradnju elektrane je ostao nepromijenjen, odnosno, on ostaje 18 mjeseci nakon početka radova i sasvim je realno da vjetroelektrana “Gvozd” bude na mreži u 2024. godini, jer je potpisivanje Ugovora o kreditnom aranžmanu s EBRD-om predviđeno za decembar 2022. godine. Naravno, treba napomenuti da su promjene cijena na tržištu, do kojih je u međuvremenu došlo, doprinijele činjenici da će finansijski efekti projekta na predviđeni životni vijek biti značajno bolji nego što je inicijalno planirano”, objasnili su iz energetske kompanije.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Sastanak CBCG i Jedinstvenog odbora za sanaciju kreditnih institucija

Guvernerka Centralne banke Crne Gore dr Irena Radović sastala se danas sa stalnim članom Odbora …