Šansu za dodatne prihode tražićemo i u radikalnom obračunu sa sivom ekonomijom, tržišnim monopolima i korupcijom

,,Ključ svake ozbiljne ekonomije, naročito male, otvorene i fleksibilne, počiva na saradnji, prevashodno regionalnoj koja je predsulov stabilnosti i oporavka,krizom pogođenih ekonomija”- poručio je ministar finansija, mr Aleksandar Damjanović na najvećem godišnjem regionalnom finansijskom i monetarnom skupu na temu ,,Finansijska i monetarna stabilnost regiona u uslovima izraženih geopolitičkih rizika” koji se održava u Bečićima.

Govoreći na panelu ,,Stabilnost javnih finansija u nestabilnim vremenima“ ministar Damjanović istakao je da je unaprjeđenje dijaloga i saradnje svih finansijskih institucija regiona važnije nego ikada, kao i da je upravo na njima, kao nosiocima i kreatorima finansijske i fiskalne politike, da snažnije doprinosu bržem ekonomskom razvoju regiona, što u konačnom dopsinosi i njegovoj ukupnoj stabilnosti.
Ministar Damjanović je takođe naglasio potrebu suštinskog dijaloga Vlada i Parlamenata, između ostalih Vlade Crne Gore i Parlamenta, u definisanju blagovremenih odgovora na izazove krize, kako kroz izmjenu poreskih i drugih zakona, tako i kroz zajednički rad na kreiranju održive i stabilne budžetske politike za narednu godinu.

Predočavajući izazove sa kojima se suočavaju crnogorske finansije, kao jedan od ozibljnijih zadataka, ministar je istakao pripremu realnog i održivog budžeta za 2023. godinu i to ne samo zbog posljedica pandemije i rata u Ukrajini, već i negativnih efekata neadekvatno planirane i loše sprovođene poreske i budžetske politike krajem prošle i početkom ove godine. Budući da je prostor za korekciju poreskih stopa minimalan, kao rješenje za uravnoteženije finansije, nameće se rapidno širenje poreskog obuhvata, jačanje poreske discipline i neselektivnosti u sprovođenju sankcija prema poreskim delinkventima. Šansu za dodatne prihode tražićemo i u radikalnom obračunu sa sivom ekonomijom, tržišnim monopolima i korupcijom- saopštio je Damjanović.

Tradicionalni, 9. Samit ministara finansija, guvernera centralnih banaka i direktora poreskih uprava, koji se, nakon dvogodišnje pauze, održava u organizaciji Saveza ekonomista Srbije, a čiji je jedan od institucionalnih pokrovitelja Ministarstvo finansija, prava je prilika za sagledavanje perspektiva regiona nakon globalnih šokova i izazova, sa kojima se finansijski sektor suočava u posljednjem kvartalu.

Tokom prvog dana samita, aktivna diskusija vođena je na temu rastuće inflacije, poskupljenja hrane i energenata, kao i poteškoća kojima su izloženi robni lanci snabdijevanja. Panelisti su razmijenili i stavove o mogućim modelima za ublažavanje negativnih posljedica nepovoljnih globalnih kretanja, kao i o mjerama za ubrzavanje privrednog rasta, u cilju očuvanja monetarne i finansijske stabilnosti i otvaranja novih vizija razvoja cijelog regiona.

Provjerite slična mjesta

VIJESTI: Izbori u Podgorici krajem septembra

Političari u Glavnom gradu pregovaraju o rješenju krize lokalne vlasti na više nivoa, po principu …