Abazović o prodaji KAP-a u Beogradu: Ja veću glupost u životu nijesam čuo

Na dnevnom redu je danas bila 9. tačka – Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko – građevinskog (ukrasnog) kamena „Žoljevica“, opština Andrijevica s Predlogom odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji.

Jedini ponuđač bio je Uniprom Nikšić.

Abazović je kazao da je primio pismo od Uniproma, koje je neprimjereno a gdje se navodi da se u Beogradu pričalo o prodaji KAP-a.

Ja nikad veću glupost u životu nijesam čuo, naveo je Abazović.

Dan

Provjerite slična mjesta

RADONJIĆ: Sudu nije predata optužnica protiv Injac

Optužnica protiv bivše ministarke odbrane Olivere Injac nije predata Višem sudu, već je postupak pred …