Vukotić milioner, suvlasnik 11 fakulteta, akcije ima u 17 firmi

Bivši član Odbora direktora državnog preduzeća “Plantaže” Veselin Vukotić, koji se od 11. jula nalazi u pritvoru zbog sumnji da je zloupotrijebio službeni položaj u privrednom poslovanju, suvlasnik je kompanije Univerzitats i 11 fakulteta, a akcije ima u 17 firmi. To pokazuju podaci iz imovinskog kartona objavljenog 14. septembra, godinu po prestanku njegove funcije. Podaci o imovini se odnose na prošlu godinu, a objavljeni su dok je Vukotić u pritvoru.

Ako je suditi prema podacima sa zvaničnog sajta, Vu­ko­tić je i dalje rek­tor pri­vat­nog Uni­ver­zi­te­ta “Do­nja Go­ri­ca” (UDG) vla­sni­štvo kom­pa­ni­je Uni­ver­zi­tas, ko­ju je osno­vao za­jed­no sa šefom države Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem.

Vukotić je od nepokretne imovine, kao susvojina u kompaniji Univerzitats, prijavio u Donjoj Gorici u Podgorici poslovnu zgradu površine 16.438 kvadrata, garažu 3.185 i zemljište 12.038 metara kvadratnih.

Novi podaci pokazuju da je Vukotić, osim što je jedan od vlasnika kompanije Univerzitas, suvlasnik i Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, zatim za informacione sisteme i tehnologije, za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, politehniku, te Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, Fakulteta za umjetnost, sportski menadžment, Filološkog fakulteta UDG, te univerziteteske jedinice primijenjene nauke.

Akcije ima u Atlas mont fondu, UTIP Crna Gora, Eurofondu, HLT fondu AD Podgorica, AD za hotijelijerstvo i turizam Vektra Boka, “Izboru Bar, Otrantu komerc, Montekargu, Održavanju željezničkih voznih sredstava, Plantažama 13. jul, AD Barskoj plovidbi, Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD CGES, Crnogorskom telekomu, Zatvorenom investicionom fondu, HTP Ulcinjska rivijera, Željezničkoj infrastrukturi i Željezničkom prevozu.

“VUKOTIĆ JE OD NEPOKRETNE IMOVINE, KAO SUSVOJINA U KOMPANIJI UNIVERZITATS, PRIJAVIO U DONJOJ GORICI U PODGORICI POSLOVNU ZGRADU POVRŠINE 16.438 KVADRATA, GARAŽU 3.185 I ZEMLJIŠTE 12.038 METARA KVADRATNIH

Vukotić je u svom vlasništvu prijavio više livada, voćnjaka i vinograda, dok se na suprugu Ljiljanu vode četiri stana i veće površine šuma, livada i voćnjaka.

On je prošle godine na ime akademskog dodatka dobio 12.576 eura, kao i dodatno 300 eura po osnovu ugovorenih naknada. U kartonu se navodi i iznos od 12.768 eura koje je zaradio u CANU. Vukotić je u Institutu za strateške studije i prognoze zaradio 6.000, UDG 21.713, Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis 26.799, Fakultetu primijenjenih nauka 12.000, Fakultetu za prehrambenu tehnologiju bezbijednost hrane i ekologiju 4. 134, ustanovi Politehnika 13.169, Fakultetu za kulturu i turizam 12.000 i Centru za strane jezike 3.712 eura.

Dan

Provjerite slična mjesta

Pobjeda: Abazović i Joković pripremaju odluku o ulasku Crne Gore u „Otvoreni Balkan“

Abazovićeva vlada koja se nalazi u tehničkom mandatu u narednih 15 dana trebalo bi da …