Reagovanje izvršnog direktora CEDIS-a Vladimira Čađenovića

Dugo se CEDIS-om nije bavila nekadašnja partijska koordinatorka za ovu kompaniju, ali želja za starim uticajima nije presahla. Očigledno zbog žali što nije mogla uticati na poslovne odluke novog menadžmenta nekada nadvisi realnu poziciju nekog ko može pomenuti riječ zloupotreba. Pitam se kako ima politički moralnog kredita da poziva Tužilaštvo da nekoga preispituje? Opet se usuđuje Dragica Sekulić da iznosi neistine oko poslovnih odluka i rezultata poslovanja CEDIS-a.

To je zaista nezamislivo za osobu za čiji je mandat, dok je upravljala Ministarstvom ekonomije, Državna revizorska institucija utvrdila da je poslovala suprotno zakonima o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, budžetom i fiskalnoj odgovornosti, državnoj imovini, porezu na dohodak fizičkih lica, državnim službenicima i namještenicima, koncesijama, državnoj revizorskoj instituciji, javnim nabavkama…

Takođe, neistinito optužuje za partijsko zapošljavanje, ona koja je samo u 2020. godini u Ministarstvu ekonomije potrošila na ugovore o djelu, za sistematizovana radna mjesta, 230 hiljada eura.

Neka građani procijene ko je za tužilaštvo. Da li je to onaj ko navedeno radi sa pozicije ministra, onaj ko je po kabinetima dogovarao ishode postupaka javnih nabavki za najveće projekte u CEDIS-u i da li takva osoba može javno reagovati na način kako su to mediji danas objavili?

Nije joj prestao žal ni za kadrovima sa kojima je bez ograničenja upravljala u CEDIS-u, pa neka poziva tužilaštvo da preispita njihove odluke kada je u pitanju nabavka električne energije. CEDIS je po preliminarnom izvještaju koji smo dostavili Vladi Crne Gore, preko resornog ministarstva, na regulatorno odobrenu cijenu električne energije ostvario rezultat od šest miliona eura plusa. Nadam se da će osnivač EPCG i Vlada Crne Gore naći načina da pokriju razliku od regulatorno dozvoljene cijene do cijene po kojoj smo na berzi, kod EPCG, nabavili električnu energiju za pokrivanje gubitaka. U takvim uslovima ćemo obradovati crnogorsku javnosti najboljim i istorijskim rezultatom CEDIS-a u 2022. godini.

Znam da će to duboko zaboljeti gospođu Sekulić, jer će joj to pokazati dodatno da više nikada neće upravljati CEDIS-om. Vjerovatno njeno današnje obraćanje je posledica nedostatka pluseva i minusa u susret predstojećim izborima, kojih više nema u ovoj kompaniji, i nadam se da ih više nikad neće ni biti.

Izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Čađenović

Provjerite slična mjesta

Loše vijesti o cijenama struje

Biće potrebne godine da se cijene energenata vrate na nivo prije rata u Ukrajini, rekao …