Odbor direktora Regionalnog vodovoda usvojio niz značajnih dokumenata

Odbor direktora DOO ,,Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ je na svojoj XIII redovnoj sjednici, održanoj 27. septembra 2022. godine, kojoj su, osim predsjednika i članova Odbora direktora, prisustvovali i VD izvršni direktor, njegovi najbliži saradnici, kao i predsjednik Sindikalne organizacije DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, razmatrao više tačaka Dnevnog reda koje su od izuzetnog značaja za dalji rad i bolje funkcionisanje Regionalnog vodovoda.
Nakon intezivnih aktivnosti i sprovedene javne rasprave u okviru koje je omogućeno svim zaposlenim da kako pojedinačno tako i organizovano u okviru Sindikalne organizacije iznesu svoj stav, odnosno da daju svoje primjedbe i sugestije, Odbor direktora je jednoglasno usvojio prečišćeni tekst Predloga izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji kao i Predlog izmjena i dopuna Pravilnika o zaradama i drugim primanjima.
“Najveća vrijednost ovih akata je što su plod konstruktivne saradnje i odgovornog odnosa svih subjekata koji su, u skladu sa zakonskim odredbama, bili uključeni u njegovo donošenje, odnosno menadžmenta, zaposlenih i Sindikalne organizacije, ocjena je Odbora direktora.

“Ispoljena sinergija u okviru Društva raduje i ohrabruje, posebno u svijetlu narušenog međusobnog povjerenja koje je plod lošeg rada, odnosno nerada bivšeg izvršnog direktora”, saopšteno je iz Regionalnog vodovoda.
Novi način unutrašnje organizacije i sistematizacija će omogućiti generalno bolje funkcionisanje Društva, a zadovoljni zaposleni će još odgovornije izvršavati svoje radne zadatke. Kroz proces izrade ovih akata ispoljena je svijest zaposlenih o situaciji u kojoj se nalazi Društvo i potrebi da svi zajedno daju maksimalan doprinos u prevazilaženju brojnih nametnutih problema. Odbor direktora je zaključio da je neophodno u najhitnijem roku pripremiti i usaglasiti stavove kako bi se potpisao Kolektivni ugovor, kao i da se u okviru
istog otklone sve eventuelne neusaglašenosti, odnosno da istim budu zadovoljni svi njegovi potpisnici, a prije svega zaposleni koji čine stub Društva.

Odbor direktora je razmatrao informacije o vodosnabdijevanju u toku ljetnje sezone 2022.godine i tom prilikom je konstatovano da je Regionalni vodovod i tokom upravo završene ljetnje turističke sezone 2022. godine, uprkos vanrednim uslovima, uspio da, bez prekida i u zahtijevanim količinama, isporuči opštinama na Crnogorskom primorju potrebne količine vode.

Odbor direktora je iskazao zahvalnost menadžmentu i svim zaposlenim u Regionalnom vodovdu, a posebno tehničkoj službi na krajnje odgovornom i stručnom radu. Ocijenjeno je da su blagovremeno sprovedene aktivnosti na održavanju sistema, uz poseban naglasak na pogonsku spremnost pumpnih stanica i sanaciju poznatih gubitaka vode na cjevovodu, dale svoj rezultate, odnosno da je zahvaljujući njima ljetnja sezona dočekana sa 100% pogonskom spremnošću sistema. Zbog pada izdašnosti vodoizvorišta, morao se, u cilju zahvatanja što veće količine vode, organizovati novi režim rada pumpnog postrojenja „Bolje Sestre“. To je zahtijevalo posebnu pažnju i napor zaposlenih, kako ne bi došlo do
ugrožavanja opreme. Na ovaj način je obezbijeđeno zahvatanje svih raspoloživih količina
vode na vodoizvorištu ,,Bolje Sestre“ što je doprinijelo da Crnogorsko primorje bude snabdjeveno vodom.

Regionalni vodovod je kroz stalan kontakt sa lokalnim vodovodnim preduzećima koordinirao ukupno vodosnabdijevanje iz regionalnog sistema vodosnabdijevanja, što je takođe dalo značajne rezultate. Najbolji primjer saradnje je saradnja sa lokalnim vodovodom Budva, gdje su u tehničkom smislu regionalni vodovodni sistem i ovaj vodovodni sistem funkcionisali kao jedinstven sistem, u okviru kojeg se na dnevnom nivou usaglašavala potreba za vodom i preusmjeravali viškovi za potrebe drugih lokalnih vodovoda.

Na ovaj način se obezbijedilo cca 30-35 l/s. Regionalni vodovod je u toku avgusta kad je najveća potražnja za vodom isporučivao 763l/s, a što je 27 više od količine koja je ugovorena sa lokalnim vodovodnim preduzećima. U toku ograničene isporuke nije bilo opasnosti od restrikcija, ali i da se vodosnabdijevanje vršilo na granici mogućeg. Količine isporučene vode u 2022. su na nivou 2021. i 2019. godine, a 20 % više nego 2020. godine.

Odbor direktora smatra, da se može konstatovati da je, usljed brojnih problema, obezbijeđeno uredno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja, bez uvođenja restrikcija ili drugih oblika ograničenja u vodosnabdijevanju koje bi bile izazvane smanjenom izdašnošću izvorišta „Bolje Sestre“. Međutim, činjenica da se uredno vodosnabdijevanje obezbijedilo isključivo usljed postignute saradnje sa DOO ,,Vodovod i kanalizacija” Budva jasno potvrđuje opravdanost ranije izrečenih stavova i upozorenja koja se blagovremeno dostavljena nadležnim organima.
Odbor direktora je konstatovao da usljed kontinuiranog trenda pada izdašnosti vodoizvorišta ,,Bolje sestre“, koji je u ovoj godini iznosio od cca 50-60 l/s, kao i usljed trenda rasta potrošnje vode, za očekivati je da Regionalni vodovod neće biti u mogućnosti da zadovolji sve potrebe za isporukom dodatnih količina vode za Crnogorsko primorje u narednoj ljetnjoj turističkoj sezoni. Ovdje treba napomenuti i da u toku ove godine nije došlo do potpunog zaslanjenja izvorišta u Opštini Kotor, a koje bi izazvalo potrebu za dodatnih 70-100 l/s. Imajući u vidu nepredvidiv karakter ove prirodne pojave, ne postoji
garancija da se neće desiti u toku ljetnje sezone 2023. godine, čime bi se zakomplikovala
trenutna situacija. Ocijenjeno je da Regionalni vodovod, koji je koncipiran tako da nadoknadi nedostajuće količine lokalnim vodovodima, ne može usamljeno voditi politiku zaštite izvorišta ,,Bolje Sestre”. Imajući u vidu značaj regionalnog vodovodnog sistema po uredno vodosnabdijevanje, ali i po stvaranje infrastrukturnih pretpostavki za dalji razvoj turističkog proizvoda na Crnogorskom primorju nadležne institucije moraju donositi odluke i preduzimati konkretne mjere shodno jasnim i zakonom definisanim ovlašćenjima.

Provjerite slična mjesta

CUP: Unija poslodavaca 17. godina nije dokazala svoju reprezentativnost

Crnogorsko udruženje poslodavaca (CUP) saopštilo je da je Unija poslodavaca (UPCG) jedina organizacija poslodavaca u …