Damjanović sa MMF-om: Poteškoće oko naplate poreskog duga imovinom

Efikasnija naplata poreskog duga i širenje poreskog obuhvata – ključni su ciljevi dalje reforme poreske administracije“ – ocijenio je ministar na sastanku sa predstavnicima misije Sektora za fiskalne poslove Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Ministar Aleksandar Damjanović, sa saradnicima, razgovarao je sa timom MMF-a, predvođenim Frankom van Brunschotom, o ostvarenom napretku u odnosu na preporuke koje je misija Sektora za fiskalne poslove dala 2020. godine.

Zaključeno ja da jedan od složenijih izazova, u ovoj oblasti za analizirani period, predstavlja integrisanje dvije uprave nadležne za poreze i carine u jednu cjelinu, koje sa aspekta pune funkcionalnosti treba dodatno da se usaglasi. ,,Budući da su nadležnosti ovog, sada jedinstvenog organa, Uprave prihoda i carina, srž finansijskog sistema svake države, njihovo integrisano i efikasno funkcionisanje, kroz potpunu uvezanost podataka, od izuzetne je važnosti za ukupni finansijski sistem i zahtijeva budnu pažnju cijele države“- poručio je ministar Damjanović.

Ministar je informisao da su posebne poteškoće u dosadašnjoj praksi uočene u dijelu naplate nagomilanih poreskih dugovanja putem imovine, što je redovna praksa evropskih država, ali za čije doslednije sprovođenje Crnoj Gori treba stručna podrška, kroz upoznavanje sa pozitivnom praksom država koje to uspješno sprovode. U dijelu proširenja poreskog obuhvata, koji je naročito značajan sa aspekta prihodne strane budžeta, veća pažnja će se usmjeriti na naplatu u kategorijama u kojima postoje određeni rizici, kao što su građevinasrtvo, finansijske transakcije itd..

Sastanak je bio prilika da se razgovara i o napretku u realizaciji projekta Reforma poreske administracije – RARP (Revenue Administration Reform Project), koji se sprovodi u sasradnji sa Svjetskom bankom. Ministar je ocijenio da je zabilježen određeni pomak, naglašavajući da će se ubuduće naročito voditi računa o transparentnosti tenderskih procedura i neselktivnosti i objektivnosti u postupku izbora kompanija koje će učestvovati u realizaciji ovog projekta. Van Brunschot je iskazao spremnost da njegov tim pruži tehničku i stručnu pomoć u daljem sprovođenju i unaprjeđenju reformi poreske administracije, istovremeno stavljajući na raspolaganje najbolje prakse i iskustva drugih zemalja.

Zaokruženje procesa fisklalizacije, uz uvođenje modela ,,e-faktura” kojem su pristupile zemlje regiona, naredni su prioritetni koraci koji će biti preduzeti u cilju unapređenja poštovanja poreskih propisa, zaključio je ministar Damjanović.

Provjerite slična mjesta

CUP: Unija poslodavaca 17. godina nije dokazala svoju reprezentativnost

Crnogorsko udruženje poslodavaca (CUP) saopštilo je da je Unija poslodavaca (UPCG) jedina organizacija poslodavaca u …