“Investitor” nije završio hotel, a napravio minus od 17,6 miliona

Zakupac dijela Luštice koji pripada opštini Herceg Novi, firma Nortstar, na kraju prošle godine imao je 17,6 miliona akumuliranog gubitka. U pitanju je firma koja je zakupac zemljišta u katastarskoj opštini Rose, od 2009. godine, a koja je nedavno tražila raskid ugovora o zakupu sa Vladom. Trenutno su pregovori između Vlade i Nortstara u toku. Vlada je formirala komisiju za pregovore prošle sedmice i pregovori su, prema našim informacijama, u toku.

Nortstar ne ubira prihode, jer ni nakon 13 godina nisu završili projekat na hercegnovskom dijelu Luštice, a poslednje dvije godine su završili sa minusom od 2,92 miliona lani i 3,44 miliona u 2020. godini, pokazuju finansijski iskazi ovog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO). U prvoj fazi trebalo je da izgrade hotel.

Nortstar je osnovan početkom 2007. godine, a vlasnik firme je Montrose divelopment. Prema tvrdnjama članova Vlade, vlasnik Nortstara je kuvajtska kraljevska porodica. Izvršni direktor Nortstara je Imad Mahmud.

Stalna imovina društva iznosi 18,77 miliona eura, od čega se na nekretnine, postrojenja i opremu odnosi 18,56 miliona. Zemljište i objekti su procijenjeni na 7,5 miliona, dok avansi za nekretnine, postrojenja i opremu i biološka sredstva u pripremi iznose 10,8 miliona.

Obrtna sredstva lani su iznosila 223,3 hiljade eura, a kratkoročna potraživanja 129,8 hiljada eura.

Ukupna aktiva društva iznosila je 19 miliona eura, dok je kapital bio negativan i iznosio je minus 16,63 miliona. Osnovni kapital je 999,9 hiljada eura.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iznose 35,5 miliona eura, a kratkoročna 80 hiljada eura. Nortstar nema dugoročnih kredita.

Trebalo da investiraju 210 miliona

Investitor na Luštici je trebalo da investira 210 miliona eura prema ugovoru. U prvoj fazi je trebalo da potroši 80, a u drugoj 130 miliona eura. Prvu fazu je trebalo da čini hotel Ric Karlton.

Vlada se aneksom ugovora iz 2017. godine obavezala da će u kratkom roku do njihove lokacije na Rosama početi izgradnju infrastrukture. Međutim, to nije urađeno u roku predviđenim aneksom.

Prethodno opština Herceg Novi nije uradila regionalni put koji bi vodio do hotela i turističkog naselja. Članovi Vlade su u razgovorima sa investitorima kazali da su oni na sebe trebali preuzeti izgradnju puta, pa za taj novac umanjiti zakupninu ili investicije.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović prije dvije sedmice je obavijestio članove Vlade da je tom resoru 22. jula dostavljen dopis kompanije Nortstar kojim obavještavaju Vladu o raskidu ugovora o dugoročnom zakupu zemljišta.

– Oni su kazali da su se obraćali tokom prošle godine u više navrata bivšoj administraciji, koja ih nije udostojila sastanka kako bi razgovarali o problemima koji postoje u realizaciji projekta – rekao je tada Damjanović i naveo da su istog momenta napravili tim i konsultacije i u odgovoru od 12. avgusta pozvali predstavnike i vlasnike Nortstara da se u direktnom dogovoru vidi šta su problemi i eventualno pokuša naći rješenje u korist interesa Crne Gore, turizma i investitora.

Provjerite slična mjesta

VIJESTI: Izbori u Podgorici krajem septembra

Političari u Glavnom gradu pregovaraju o rješenju krize lokalne vlasti na više nivoa, po principu …