Đukanović ponovo predložio Žugića za guvernera CBCG

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputio je predlog predsjednici Skupštine Crne Gore Danijeli Đurović da za guvernera Centralne banke Crne Gore ponovo bude imenovan Radoje Žugić.

“Nakon što sam sagledao obavještenje Savjeta Centralne banke Crne Gore o isteku mandata guvernera, dostavljeno 22. jula 2022. godine saglasno odredbi člana 50a Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, zatim rezultate Centralne banke Crne Gore, kao i ocjene međunarodnih institucija o radu ove institucije, smatram opravdanim da za guvernera Centralne banke Crne Gore predložim dr Radoja Žugića, koji je i do sada vršio tu funkciju”, naveo je Đukanović u obrazloženju.

U obrazloženju se dodaje da je za vrijeme mandata Žugića, CBCG ispunila Ustavom definisanu obavezu i očuvala stabilnost bankarskog i finansijskog sistema, uprkos veoma složenim okolnostima koje su karakterisali poremećaji ekonomskog i društvenog okruženja izazvani prvenstveno pandemijom koronavirusa.

“Ovakve ocjene date su i od Evropske komisije, kao i relevantnih međunarodnih finansijskih institucija, kao što su Evropska centralna banka i Međunarodni monetarni fond”, navodi se u obrazloženju.

Ističe se da je crnogorski bankarski sektor, koji zauzima dominantnu poziciju u finansijskom sistemu Crne Gore, stabilan, visoko likvidan i adekvatno kapitalizovan.

“Kroz intenzivnu kreditnu aktivnost banke dokazuju svoju spremnost da daju doprinos oporavku domaće privrede i budu zamajac ekonomskog rasta u narednom periodu, dok kontinuirani rast depozita potvrđuje snažno povjerenje u stabilnost bankarskog sektora, očuvanu efikasnim i proaktivnim radom CBCG”, kaže se u obrazloženju.

Đukanović je u obrazloženju naveo da je, uz fokus na stalni monitoring poslovanja banaka i implementaciju antikriznih mjera usmjerenih na saniranje posljedica krize, CBCG u prethodnom periodu imala intenzivne aktivnosti na planu snaženja regulatornih i nadzornih kapaciteta.

“Danas je zakonodavni okvir u ovoj oblasti harmonizovan sa relevantnom regulativom Evropske unije (EU) i najvišim međunarodnim standardima. Ovo pruža dodatnu sigurnost i osigurava preduslove za stabilno, efikasno i održivo poslovanje banaka, odnosno, u konačnom, za dalje snaženje finansijske stabilnosti”, navodi se u obrazloženju.

Ističe se da je Evropska centralna banka ocijenila da je ostvaren snažan napredak u reformama finansijskog sektora, prvenstveno kroz unapređenje regulative, odnosno usklađivanje crnogorskog regulatornog okvira finansijskog sektora sa važećom EU regulativom u toj oblasti.

Evropska komisija je, kako se navodi, istakla da je bankarski sektor ostao stabilan sa poboljšanim ključnim parametrima, dodajući da su, zahvaljujući privremenim antikriznim mjerama CBCG, bilansi banaka koje posluju u Crnoj Gori zabilježili značajan rast.

Dodaje se da je u nedavnoj ocjeni situacije bankarskog sektora, MMF istakao da „snažan ekonomski oporavak iz prošle godine, zajedno sa anticipativnim naporima Savjeta Centralne banke Crne Gore u pogledu usklađivanja zakonskog i regulatornog okruženja sa globalnim standardima, sada daju snažne direktne benefite”.

Đukanović je u obrazloženju dodao da su još jedna snažna, međunarodna potvrda stabilnosti bankarskog sistema, ali i kvaliteta rada CBCG, rezultati projekta procjene kvaliteta aktive banka (AQR), koji je sproveden u skladu sa metodologijom Evropske centralne banke i uz pomoć reputabilnih eksternih revizora.

“Rezultati tog projekta potvrdili su stabilnost bankarskog sektora Crne Gore, izraženu kroz adekvatnu kapitalnu poziciju i zadovoljavajući kvalitet aktive banaka”, naveo je Đukanović u obrazloženju.

Kako se dodaje, budući izazovi sa kojima će se suočavati ne samo crnogorska već i svjetska ekonomija, obavezuju na poseban oprez, budnost, hrabro i blagovremeno djelovanje CBCG, kakvo je bilo i do sada njenim rukovođenjem.

“Bogatim radnim iskustvom, navedenim rezultatima i ocjenama međunarodnih institucija, Žugić opravdava moj predlog da ponovo bude imenovan od Skupštine za guvernera CBCG, uz uvjerenje da će i dalje biti maksimalno posvećen unapređenju poslovanja crnogorske vrhovne monetarne institucije i stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema”, dodao je Đukanović.

Đukanović je dostavio i biografiju Žugića.

“Rođen je 3. aprila 1961. godine u Žabljaku. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 1985. godine. Magistrirao je dvije godine kasnije, a zvanje doktora nauka stekao je 2011. godine. Odlukom Skupštine Crne Gore od 30. septembra 2016. godine, imenovan je za guvernera Centralne banke Crne Gore, a po funkciji predstavlja Crnu Goru kao guverner u Međunarodnom monetarnom fondu. Prethodno je, od maja 2016. godine, obavljao funkciju savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore.

Funkciju ministra finansija u 40. Vladi Crne Gore obavljao je u periodu od decembra 2012. do maja 2016. godine, kada su ostvareni značajni rezultati na planu fiskalne konsolidacije, koji su doprinijeli stabilizaciji javnih finansija, naročito suzbijanju sive ekonomije, kroz uvođenje i implementaciju niza mjera usmjerenih na eliminisanje neregularnog poslovanja.

U periodu od oktobra 2010. do decembra 2012. godine, obavljao je funkciju guvernera Centralne banke Crne Gore, kada su sprovedene značajne aktivnosti na planu suzbijanja posljedica globalne ekonomske i finansijske krize, prevashodno usmjerene na održavanje stabilnosti i likvidnosti bankarskog i ukupnog finansijskog sektora.

Tokom svoje profesionalne karijere obavljao je i funkciju direktora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore; zamjenika generalnog direktora Centralne banke Crne Gore za poslove platnog prometa; direktora Zavoda za obračun i plaćanja– Filijala Podgorica, sekretara Direkcije javnih prihoda, kao i poslove finansijskog direktora Auto-moto saveza Crne Gore. U više saziva bio je poslanik u Skupštini Crne Gore i Skupštini državne zajednice Srbija i Crna Gora.”

RTCG

Provjerite slična mjesta

Smrklo kriptovalutama, svanulo advokatima: “Morate da platite grobara”

Previranja u industriji kriptovaluta potresla su velike berze i dovela do pada vrijednosti digitalne imovine. …