Gradiće se škola na Zabjelu

Ministarstvo prosvjete dobilo je urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju osnovne škole sa predškolskom ustanovom na Zabjelu. Objekti su planirani na urbanističkoj parceli broj 1, na urbanističkom bloku 6a, u zahvatu DUP-a Zabjelo B- zona stanovanja. Gradnja objekata planirani su na 12 katastarskih parcela u KO Podgorica III koje su evidentirane kao pašnjaci, voćnjaci, nekategorisani putevi i livade.

Površina buduće škole, kako su ranije objasnili iz Ministarstva prosvjete, je 4.300 kvadrata, a sredstva su obezbijeđena kapitalnim budžetom za ovu godinu.

Prema DUP-u Zabjelo B, urbanistička parcela broj 6 pripada mješovitoj namjeni, u dijelu između ulica Dušana Milutinovića i Ulica Vojislavljevića.

Na Zabjelu gravitiraju dvije osnovne škole “Oktoih” i “Vuk Karadžić” čiji su kapaciteti već popunjeni. Zbog toga Nađa Ljiljanić, predsjednica Savjeta roditelja učenika OŠ “Oktoih” da je neophodno graditi nove vaspitno-obrazovne ustanove.

– Smatram da je nedopustivo da učenici Osnovne škole “Oktoih” pohađaju nastavu u pet smjena. Pozdravljam gradnju osnovne škole jer je Zabjelu hitno potrebna nova škola. Roditelji strahuju da su ovo samo lijepe želje, a da će se na novi objekat čekati još dugo. Nedopustivo je da naredne godine bude upitan upis prvaka zbog manjka kapaciteta, kao i eksperimentisanje sa smjenama u kasnim večerenjim satima za uzrast od deset godina. Želimo da djeca imaju jednako uslove na Zabjelu kao i u ostalim djelovima Podgorice. Pratićemo i apelovaćemo da se ubrza izgradnja i da ne ostanemo kao i do sada samo na obećanjima. Djeca Podgorice zaslužuju najbolje uslove i to očekujemo – navela je Ljiljanić.

Da je Zabjelu potreban novi vrtić smatra Dijana Kadović, pi ar JPU “Đina Vrbica”. Ova predškolska ustanova u ovom naselju ima tri vaspitne jedinice- Poletarac, Mogli i Ljubović.

– Vrtići su neophodni, budući da su ova područja u ekspanziji naseljavanja. Preopterećenost vaspitnih jedinica je naročito evidentan na nivou upravo Zabjela, Zagoriča i Starog aerodroma – navela je Kadović.

Dan

Provjerite slična mjesta

VIJESTI: Izbori u Podgorici krajem septembra

Političari u Glavnom gradu pregovaraju o rješenju krize lokalne vlasti na više nivoa, po principu …