Vlada rasprodala hotele Budvanske rivijere, SDT da ispita ima li pljačke

Privredni sud je ponovo osporio pravo Opštini Budva da kao umješač bude u postupku na strani budvanske NVO “Građanska akcija”, koja je podnijela tužbu za utvrđivanje ništavnosti sporazuma o prenosu akcija sa HTP “Budvanske rivijere” na Vladu 15. maja 1997. godine, kojim je metropoli turizma nepravedno oduzeta imovina vrijedna stotinu miliona eura.

Građanska akcija, odnosno njen predstavnik Božidar Vujičić, podnijela je tužbu Privrednom sudu osporavajući sporazum, jer je, prema ocjeni te NVO, zaključen suprotno članu 2 stav 1 tačka 20 Zakona o lokalnoj samoupravi.

Apelacioni sud je u maju ove godine usvojio žalbu Opštine Budva i ukinuo rješenje Privrednog suda koji je osporio pravo lokalnoj upravi, te vratio na ponovno odlučivanje uz sugestiju da se u ponovnom postupku otklone svi nedostaci.

Lokalna vlast smatra da se ovim slučajem treba pozabaviti Specijalno državno tužilaštvo (SDT).

“Odbija se učešće Opštine Budva kao umješača na strani tužioca”, piše u rješenju Privrednog suda koje je donijeto na ročištu 20. septembra.

Sekretar za zaštitu imovine Opštine Budva Đorđe Zenović kazao je za “Vijesti” da je iznenađen novom odlukom Privrednog suda, nakon što je Apelacioni sud usvojio opštinsku žalbu i vratio predmet na ponovno odlučivanje.

“Ne želim da komentarišem sudske odluke, ali je nevjerovatno da smo odbijeni obrazloženjem da nemamo pravni, niti ekonomski interes u sporu koji se direktno tiče imovine opštine. Jasno je da je period svojinske transformacije državnih preduzeća izrodio dosta propisa koji su omogućili pljačku građana, radnike, opštine koja se odricala svojih prava u korist tadašnjih preduzeća.Svjedoci smo brojnih stečajnih postupaka uništavanja i rasprodaje najvrednijih resursa koje su ova država i grad imali”, kazao je Zenović.

Lokalna vlastu u Budvi je uvjerena da je u slučaju svojinske transformacije i u postupku identifikacije državnog i opštinskog kapitala u imovini Budvanske rivijere oštećena u vrijednoj imovini čija procjena doseže i do nekoliko desetina miliona eura.

”Postoje i brojni drugi slučajevi privatizacije na teritoriji našeg grada u kojima je opština oštećena i nakon što ih identifikujemo pokrenućemo pravne radnje u cilju ispravljanja nepravde”, naglasio je Zenović.

Prema njegovim riječima u ovom slučaju Opština sakuplja dokumentaciju, okuplja pravni i ekonomski tim koji treba da pripremi tužbu.

“Da krenemo polako u proces koji će vjerovatno otvoriti pandorinu kutiju vezano za očiglednu pljačku građana Budve i svega što su godinama svojim radom i novčanim doprinosima ulagali u ovo sada državno preduzeće, koje je u međuvremenu rasprodalo svoju najvrijedniju imovinu. Očekujemo i da tužilaštvo konačno otvori ovaj predmet jer će sasvim sigurno naići na brojne zloupotrebe sa elementima organizovanog kriminala”, zaključio je Zenović.

Vujičić je ranije za “Vijesti” kazao da državnu imovinu, u iznosu od oko 160 miliona njemačkih maraka, u Budvansku rivijeru uložila Opština, odnosno, njeni građani laćanjem u budžet opštine poreza, doprinosa, taksi, naknada, ustupanjem opštinske zemlje, sredstava od samodoprinosa …

“Akcije koje su predstavljale državni kapital u Budvanskoj rivijeri morale su biti prenijete na Opštinu Budva, ne na Vladu jer ona nije ulagala državnu imovinu kojom Vlada raspolaže, u Budvansku rivijeru”, naveo je u tužbi Vujičić.

On je kazao da je iz opštinskog budžeta, na osnovu odluka lokalnog parlamenta, uplaćivan novac, ustupano građevinsko zemljište u HTP Budvansku rivijeru i onda je sporazumom sve prenijeto na Vladu.

“Vlada je najveći broj hotela rasprodala, novi vlasnici su nerijetko ogradili hotele i javne staze uknjižili kao interne staze tako da su građani Budve na kraju postupkom Vlade izgubili javne puteve”, zaključio je Vujičić.

Nakon dvije i po decenije kompaniji ostalo pet hotela
U protekle dvije i po decenije od skoro deset hotela, HTP Budvanska rivijera” preostalo je pet hotela – Palas u Petrovcu (četiri zvjezdice i 171 smještajna jedinica), Turističko naselje “Slovenska plaža” u Budvi (tri plus i četiri zvjezdice sa 1.016 smještajnih jedinica), hotel “Aleksandar” u Budvi (četiri zvjezdice, 187 smještajnih jedinica), hotel Castellastva Petrovac (četiri zvjezdice, 185 smještajnih jedinica) i hotel “Mogren” u Budvi (tri plus zvjezdice, 49 smještajnih jedinica).

Iz kompanije je prije dvije godine izuzet grad hotel “Sveti Stefan”, koji je povjeren na upravljanje drugoj vladinoj firmi “Sveti Stefan hoteli”.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Jezera, Medun i Duklja turistički aduti Podgorice

Oko 44.000 turista registrovano je u Podgorici do kraja aprila, a ostvareno je oko 86.000 …