Neophodan plan restrukturiranja u kojem Željezara učestvuje sa 40 odsto sredstava

Ukoliko Elektroprivreda, kao državno preduzeće, krene u postupak kupovine željezare, dužna je da se, u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći, obrati Agenciji za zaštitu konkurencije za mišljenje o usklađenosti sa zakonom – kazao je Pobjedi predsjednik Savjeta AZK Dragan Damjanović.

Obaveze
Imajući u vidu da AZK, za sada, od EPCG nije dobio nikakav zahtjev, Damjanović navodi da je o tome informisan samo iz medija.

Eventualna kupovina željezare od strane EPCG može biti realizovana isključivo u skladu sa pravilima o kontroli državne pomoći uz poštovanje protokola 5 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju iz 2007. godine, koji propisuje obavezu države da saglasnost i završnu riječ na eventualnu dodjelu državne pomoći u sektoru čelika, osim od AZK traži i od Evropske komisije – objašnjava Damjanović.

Dodaje da bi ta kupovina podrazumijevala ozbiljan plan restrukturiranja sa jasnim projekcijama za narednih pet godina u kom bi željezara, u skladu s pravilima, zadovoljila uslov i učestvovala sa najmanje 40 odsto sopstvenih sredstava.

Crna Gora se, ukazuje Damjanović, potpisivanjem SPP-a obavezala da će sve državne pomoći dodjeljivati na osnovu istih pravila koja važe za članice EU i u naše zakonodavstvo implementirala kompletnu regulativu.

Sektori čelika i uglja se sa posebnom pažnjom prate u EU i bilo kakva intervencija države mora biti strogo kontrolisana, a eventualna pomoć dodijeljivana isključivo po pravilima kontrole državne pomoći. Istim sporazumom obavezali smo se da ćemo EU informisati o svakoj mjeri u tim sektorima te stoga imamo obavezu pune razmjene informacija sa EU – navodi Damjanović.

Ukazuje da EPCG, kao i svako ko upravlja i raspolaže javnim sredstvima, može biti davalac državne pomoći, a osim obaveza prema EK, postoji i dodatna obaveza prema Energetskoj zajednici iz Beča koja prati sve eventualne državne pomoći u sektoru energetike. Podsjeća da su iz EZ u prošlosti u više navrata pozivali državu da se izjašnjava u vezi ranijih subvencija u tom sektoru.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Blokiraće Budvu, ako država ne preuzme Sveca

Mještani Pržna i Svetog Stefana krajem naredne sedmice blokiraće kružni tok na ulazu u Budvu, …