Afera Zapad banka: Ukrajinska mafija uticala na rad bivšeg SDT-a?

Ukrajine, suprug predsjednik Vrhovnog suda u bjekstvu
Advokat Dragan Prelević je prije deset dana poslao dopis i dokumentaciju v.d. predsjednici Vrhovnog državnog tužilaštva Maji Jovanović i specijalnom državnom tužiocu Vladimiru Novoviću, kao pritužbu na rad SDT-a u prethodnom mandatu.

”U tridesetogodišnjoj praksi naše advokatske kancelarije nismo naišli na ovakav predmet u kojem je potpuno očigledno da je jedna strana instrumetalizovala državne organe, u ovom slučaju SDT i konsekventno Viši sud, za realizaciju očigledno protiv pravnih interesa”, naveo je Prelević.

On je naveo da su dužnik i jemac pismeno obavijestili banku da dalje nisu u mogućnosti da otplaćuju kredit od milion i po eura, i da se Zapad banka uredno naplatila iz namjenskog depozita koji je služio kao kolateral, kao i da je takvo postupanje banke odgovorno i zakonito, a da bi suprotno ponašanje predstavljalo bankarski prekršaj i krivično djelo.

”Zaplet nastaje kad nakon gotovo dvije godine jemac, državljanka Ukrajine, nakon neuspjelih pokušaja da zbog zastarelosti pokrene parnicu za regres od dužnika, podnosi krivičnu prijavu protiv Zapad banke i njena dva direktora, a zbog navodnog falsifikovanja precizirane izjave o saglsnosti za naplatu depozita koja u suštini nije bila ni potrebna s obzirom da je jemac prethodno dostavio jasnu saglasnost koju ne osporava”, naveo je Prelević.

On navodi da SDT umjesto da odbaci ovakvu prijavu, pokreće istragu i traži grafologa “koji bi protiv pravila struke vještačio kopiju spornog dokumenta”. Prelević kaže i da su grafolozi iz Crne Gore odbili to da urade, nakon čega je tadašnji SDT poslao dokument na grafološko vještačenje u Ukrajinu, što naziva krajnje neuobičajnim, odakle dobija “jedan sumnjiv nalaz koji postaje osnova za optužnicu”.

”Ova ukrajinska veza izaziva posebnu sumnju, kada se zna da je Svitlana Jemilijanova žena bivšeg predsjednika Vrhovnog komercijalnog suda Ukrajine Artura Jemilijanova, koji su javno kompromitovani zbog brojnih optužbi za koruptivna krivična djela u pravosuđu Ukrajine, te da su nakon fiktivnog razvoda braka u bjekstvu u Austriji”, naveo je Prelević.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Jezera, Medun i Duklja turistički aduti Podgorice

Oko 44.000 turista registrovano je u Podgorici do kraja aprila, a ostvareno je oko 86.000 …