Damjanović sa Šeldonom: Svjetsku banku interesuje kako nadomjestiti nedostajuća sredstva

Na sastanku ministra finansija, mr Aleksandra Damjanovića i saradnika sa timom Svjetske banke, predvođenim šefom misije za Crnu Goru, Kristoferom Šeldonom, razgovarano je o finansijskoj, fiskalnoj i makroekonomskoj održivosti.

Gospodina Šeldona zanimalo je na koji način će se crnogorske finansije izboriti sa izazovom očuvanja stabilnosti javnih finansija, kao i kako će biti nadomještena nedostajuća budžetska sredstva.

Ministar Damjanović kazao je da rebalans budžeta predstavlja verifikaciju naslijeđenih obaveza i problema, ali i nastojanje aktuelne Vlade da obezbijedi nesmetano funkcionisanje. Podsjetio je na opredijeljenost da se nedostajuća sredstva obezbijede na domaćem tržištu, emitovanjem kratkoročnih državnih zapisa i kroz kreditne aranžmane.

Ministar je ocijenio da su neophodne mjere racionalizacije i prihodne i rashodne budžetske politike.

Tokom sastanka, razmatrani su i razvojni ciljevi Crne Gore i njihova usklađenost sa Partnerskim okvirom za Crnu Goru za period 2023-2027. godina, sa posebnim fokusom na mogućnosti koje pružaju DPL- Zajam zasnovan na razvojnim politikama kao i unaprjeđenje implementacije RARP-Projekat reforme poreske uprave, . Ministar je kazao da će resornoj Upravi pružiti punu podršku u realizaciji ovog projekta ali i institucionalni nadzor nad njegovim sprovođenjem, s namjerom povećanja transparentnosti.

U kontekstu izmjena zakonske regulative koje će doprinijeti jačanju prihodne strane, ministar je najavio izmjene postojećeg Zakona o igrama na sreću, kao i donošenje novog u narednoj godini. Napomimjući da su planirane i izmjene drugih normativnih akata, poput Zakona o zaradama u javnom sektoru i Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kojim će biti propisan Fiskalni savjet, čija će uloga biti nadzorna i korektivna.

Tema sastanka bili su i sajber napadi na informatičku državnu strukturu sa čijim se posljedicama javna uprava i dalje suočava.

Posjeta Šeldona bila je prilika da se sagledaju zaključci sa prošlonedjeljnog sastanka Konstituence- grupe država članica Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, održanog u Sarajevu, kao i prioritetne teme o kojima će se razgovarati na oktobarskom godišnjem sastanku Svjetske banke i Međunarofnog monetarnog fonda u Vašingtonu.

Provjerite slična mjesta

Kovač: Formiranje političkog pokreta u toku

“Vidim prostor za političko angažovanje, proces formiranja političkog pokreta je u toku. Vremenska odrednica je …