Ljekari koji imaju liste čekanja više ne mogu da rade kod privatnika

Kao primarna mjera je naloženo obustavljanje daljeg izdavanja saglasnosti i ukidanje saglasnosti za zdravstvene radnike koji rade na odjeljenju ili organizacionoj jedinici gdje postoje liste čekanja, ističu iz Ministartsva zdravlja

Iz Ministarstva zdravlja je “Danu” saopšteno da su kao primarnu mjeru kontrole dopunskog rada mediciniskih radnika kod privatnika naložili obustavljanje daljeg izdavanja saglasnosti i ukidanje saglasnosti za zdravstvene radnike koji rade na državnim klinikama gdje postoje liste čekanja. Iz Ministarstva zdravlja ističu i da će medicinski radnik morati da ima pisanu odluku o terminu kada će raditi dopunski, kako bi inspekcija mogla da sprovodi kontrolu. Prema podacima Kliničkog centra Crne Gore, trenutno 126 ljekara i medicinskih sestara ima saglasnost za rad kod privatnika, od čega pojedini ljekari i u dvije ili tri ambulante. Podaci sa sajta KCCG pokazuju da na Klinici za bolest srca na preglede i operacije čeka 778 pacijenata, dok na Klinici za ortopediju i traumatologiju pregled nije obavilo 210 osoba. Iz Ministarstva su u nekoliko navrata saopštavali da su od početka godine ljekarima triput povećane plate, preko programa Evropa sad, Granskog kolektivnog ugovora i Zakona o zaradama u javnom sektoru. Zarada ljekara su povećane više od 500 eura, a medicinskih sestara od 150 do 200 eura.

“KADA BUDU OBJEDINJENI PODACI I SAČINJEN NAŠ REGISTAR, PREDUZEĆEMO EVENTUALNO KONKRETNE MJERE PREMA POJEDINCIMA, ISTIČU IZ MINISTARSTVA ZDRAVLJA

– Zdravstvene ustanove su, na zahtjev Ministarstva zdravlja dostavile registre pisanih saglasnosti za obavljanje dopunskog rada i sve tražene informacije, te je u toku objedinjavanje podataka. Kao primarna mjera je naloženo obustavljanje daljeg izdavanja saglasnosti i ukidanje saglasnosti za zdravstvene radnike koji rade na odjeljenju ili organizacionoj jedinici gdje postoje liste čekanja. Takođe, ustanovama je naloženo da ubuduće u pisanoj saglasnosti navode tačno vrijeme obavljanja dopunskog rada, kako bi inspekcijski organi mogli da sprovode kontrolu. Kada budu objedinjeni podaci i sačinjen naš registar, preduzećemo eventualno konkretne mjere prema pojedincima – ističu iz Ministarstva zdravlja.

Dugo čekaju na preglede

Iz Ministarstva su upozorili da su se na ovaj korak odlučili zbog činjenice da građani dugo čekaju na specijalističke preglede i dijagnostiku u javnim zdravstvenim ustanovama, a iste im se za kraće vrijeme nude od strane, upravo ljekara iz tih ustanova, u privatnom sektoru.

– S obzirom na to da svima nama u zdravstu građanin i briga o njegovom zdravlju mora biti na prvom mjestu, nikako ne smijemo dopustiti da zdravstvena zaštita pripadne samo bogatima, a oni koji su decenijama odvajali doprinose za zdravstveno osiguranje i gradili ovu zemlju, budu zanemareni i prepušteni sami sebi. Ponavljamo, tu odgovornost dijeli i Ministarstvo zdravlja, svaka zdravstvena ustanova, kao i svaki zaposleni u zdravstvenom sistemu Crne Gore – kažu iz ministarstva.

Iz ovog resora navode da je u cilju jačanja javnog zdravstvenog sistema u svim segmentima, a prije svega dostupnosti kvalitetne i pravovremene zdravstvene zaštite naših građana, Ministarstvo zdravlja iniciralo kontrolu dopunskog rada zdravstvenih radnika u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

– Naš cilj je jačanje javnog zdravstvenog sistema i na tom putu očekujemo istinsku posvećenost i odgovornost upravo zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama, počevši od srednjeg medicinskog kadra do ljekara opšte prakse, specijalista i subspecijalista u domovima zdravlja, bolnicama i Kliničkom centru Crne Gore sa posebnim akcentom na menadžmentu koji je u obavezi da se pridržava svih normativnih akata i sprovodi ih bez izuzetka. Da država zdravstvo drži visoko na listi prioriteta svjedoči činjenica da su ove godine planirana i sprovode se milionska ulaganja u zdravstveni sistem, kako u kadrovskom, tako i u infrastrukturnom, ali tehničko-tehnološkom smislu. Takođe, svjedoci smo značajnog uvećanja zarada zdravstvenim radnicima, kao zasluženom činu koji ovu branšu mora smatrati elitom svakog društva i zajednice. Takođe smo svjedoci i sve češće pojave da ljekari u koje ulaže država svakodnevno učestvuju u promociji ličnog angažmana u privatnim zdravstvenim ustanovama i na taj način usmjeravaju pacijente da za usluge, koje mogu dobiti u javnom zdravstvenom sistemu, odlaze u privatne ordinacije i ambulante. Kao što smo i ranije saopštili, namjera Ministarstva zdravlja nikako nije da ospori pravo ljekara na dopunski rad, ali se prije svega mora voditi računa o potrebama matičnih ustanova u kojima rade i ispunjavanju radnih zadataka u skladu sa zakonskim propisima, ali i ljekarskom etikom – kažu iz Ministarstva.

Provjerite slična mjesta

Mujović: Elektroprivreda trpi velike gubitke zbog Željezare

EPCG trpi velike gubitke zbog rada Željezare. Pokrenuta je u prošlosti na način što jednostavno …