Reagovanje CEDIS-a

Iz naslova teksta “CEDIS i nadležne institucije ne mare za velike investitore” stiče se pogrešan utisak, ne samo da je CEDIS biznis barijera, već i uzrok problema, što ni u kom slučaju ne stoji.

U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, izgradnja elektroenergetske infrastrukture nije predmet komunalnog opremanja urbanističkih parcela, što treba imati na umu prilikom adresiranja problema. Naše investicije, sprovode se u skladu sa investicionim planovima i planovima javnih nabavki, a sve u skladu sa zakonskom regulativom.

Kada je u pitanju izdavanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju i priključenje korisnika na distributivni sistem, CEDIS postupa u skladu sa zakonskom regulativom i internim procedurama, nastojeći da u mjeri mogućeg ispoštuje sve rokove.

Najčešći problemi koji se javljaju prilikom davanja saglasnosti i mišljenja na dostavljenu projektnu dokumentaciju, kao i priključenje korisnika na distributivni sistem su nedostatak kapaciteta u postojećoj energetskoj infrastrukturi, problem otkupa postojeće infrastrukture koja nije u vlasništvu CEDIS-a, nepostojanje planske dokumentacije ili manjkavosti iste po pitanju energetske infrastrukture, ugroženost postojeće energetske infrastrukture izgradnjom planiranih objekata, dinamika realizacije planskih dokumenata, kao i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koje je najčešće i najveći problem.

Uprkos navedenim problemima, naročito imajući u vidu prekomjernu divlju gradnju, kao i prekomjernu plansku izgradnju, CEDIS se uspješno nosi sa problemima i uspjeva da vrši priključenje novih korisnika na distributivni sistem.

Kada su u pitanju krupne investicije, svjesni velikog broja problema koji nisu u nadležnosti CEDIS-a, praktikujemo da sa investitorima organizujemo neposredne sastanke, kako bi se što efikasnije sproveo kompletan proces do priključenja na distributivni sistem.

I u ovom slučaju smo potpuno otvoreni za neposrednu komunikaciju, sigurni da ćemo, kao i za sve slučajeve do sada, za konkretne objekte pronaći zadovoljavajuće rješenje.

Provjerite slična mjesta

KONAČNO: Euro počinje da se oporavlja, dolar posustaje

Euro se kreće danas u Aziji blizu najvišeg nivoa od 22. septembra prema dolaru, američka …