EU izglasala koliko bi trebala iznositi minimalna plata

Poslanici Evropskog parlamenta izglasali su Direktivu o primjerenim minimalnim platama koje bi trebale radnicima u članicama Unije omogućiti da namiruju osnovne životne potrebe.

Po usvojenoj direktivi, dogovorenoj s Savjetom EU-a u junu, određivanje minimalnih plata ostaje u nacionalnoj nadležnosti, no države članice morat će jamčiti da one omogućuju radnicima dostojan život, uzimajući u obzir troškove života i nivoe plata.

Savjet bi rebalo službeno odobriti sporazum, nakon čega će države članice imati dvije godine za sprovedbu Direktive.

Za procjenu primjerenosti zakonski propisanih minimalnih plata države članice mogu sastaviti korpu proizvoda i usluga po stvarnim cijenama ili upotrijebiti vrijednosti od 60 posto bruto medijalne plate i 50 posto bruto prosječne plate, navodi Evropski parlament.

Nova direktiva primjenjivaće se na sve radnike u EU-u koji imaju ugovor o zaposlenju ili radni odnos. Države članice u kojima je minimalna plata već zaštićena isključivo kolektivnim ugovorima neće imati obvezu uvesti nova pravila.

Članice u kojima je manje od 80 posto radnika obuhvaćeno kolektivnim ugovorima moraće u saradnji sa socijalnim partnerima izraditi akcijski plan za povećanje njihova obuhvata. U slučaju kršenja pravila, osigurava se pravna zaštita za radnike, njihove predstavnike i članove sindikata.

Suizvjestiteljica Agnes Jongerius iz redova socijaldemokrata (S&D) poručila je da se treba boriti za prava ranjivih socijalnih skupina.

“Skoro svaki peti radnik ima minimalnu platu, često žene, migranti, mladi. Moramo se zalagati za to da dobiju više”, kazala je. Povjerenik Komisije za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit ocijenio je da je usvajanje Direktive “ključan korak ka tome da provedemo evropski stup socijalnih prava”.

Evropski parlament, Savjet i Komisija proglasili su u decembru 2017. evropski stub socijalnih prava, u čijem se 6. načelu poziva na osiguravanje primjerenih minimalnih plata te transparentno i predvidljivo utvrđivanje plata.

Poslovni

Provjerite slična mjesta

Kovač: Formiranje političkog pokreta u toku

“Vidim prostor za političko angažovanje, proces formiranja političkog pokreta je u toku. Vremenska odrednica je …