Analiziran status projekata iz obnovljivih izvora

Državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija Admir Šahmanović, sa saradnicima, održao je sastanak međuresorne Radne grupe za analizu projekata iz obnovljivih izvora energije koju čine predstavnici Ministarstva kaptalnih investicija, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Generalnog Sekretarijata Vlade, Zaštnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, Uprave za vode, Uprave za inspekcijske poslove i Agencije za zaštitu životne sredine, radi zauzimanja zajedničkog stava nadležnih institucija po osnovu statusa realizacije više važnih projekata iz obnovljivih izvora energije.

Na današnjem sastanku sagovornici su analizirali status projekata iz obnovljivih izvora enegije sa fokusom na kompleksne projekte čija finalna realizacija zavisi od intenzivne međuresorne saradnje, sa posebnim osvrtom na Ugovore o koncesiji u vezi sa proizvodnjom električne energije iz malih hidroelektrana.

U cilju sagledavanja cjelokupne situacije toka realizacije nekoliko Ugovora o koncesiji koje je, u ime Vlade Crne Gore kao Koncedenta, zaključilo tadašnje Ministarstvo ekonomije, a shodno Odlukama Vlade Crne Gore o davanju koncesija, predstavnici nadležnih institucija su se saglasili da je u ovoj fazi neophodno, još jednom, sagledati sve pojedinosti predmetnih ugovora, kao i aktivnosti koje su preduzete sa strane nadležnih institucija.

Provjerite slična mjesta

DPS: Pozdravljamo akciju, jasno da je zeleno svjetlo za sverc zaplijenjenih cigareta davao Abazović

Demokratska partija socijalista pozdravlja akciju Agencije za nacionalnu bezbjednost i Specijalnog državnog tužilaštva u otkrivanju …