Važno obavještenje CEDIS-a

Crnogorski elektrodistributivni sistem izvodi radove na rekonstrukciji pet 35kV dalekvoda u pljevaljskoj, bjelopoljskoj, barskoj i budvanskoj opštini („Ribarevine – Šćepanica“, „Guke – Mataruge“, „Medanovići – Vrelo – Čokrlije“, „Šumani – Odžaci – Kosanica“ i „Buljarica – Virpazar – Podgor“) čija je vrijednost procijenjena na oko 1.4 miliona eura.

Radovi su uveliko u toku na svim dionicama, osim na dalekvodu „Šumani – Odžaci – Kosanica“. Projektom je planirana ugradnja 154 čelično – rešetkasta stuba, od čega je do sada realizovana zamjena oko 40 stubnih mjesta. Takođe, projekat obuhvata i zamjenu provodnika, na određenim dionicama djelimično, dok će na dalekvodima „Ribarevina – Šćepanica“ i „Guke – Mataruge“ biti izvršena zamjena provodnika u cijeloj dužini.

Projekat podrazumijeva zamjenu svih dotrajalih elemenata mreže i ugradnju nove, visokokvalitetne opreme, čime se postiže maksimalno trajanje performansi ostvarenih rekonstrukcijom planiranih dionica. Građevinske radove izvodi kompanija Ramel u okviru Centralnog građevinskog ugovora, dok su na elektromontažnim radovima angažovane ekipe CEDIS-a.

„Jedno od strateških usmjerenja CEDIS – a jeste da se kompanija maksimalno osloni na sopstvene snage naročito u elektromonterskoj djelatnosti. Analize pokazuju da, ne samo da se na taj način umanjuju troškovi, već elektromonterske ekipe CEDIS-a zbog poznavanja sistema i terena efikasnije izvode radove, uz nerijetko prevazilaženje planiranog. Osim ovoga, u CEDIS – u su aktuelni izuzetno važni i finansijski zahtjevni investicioni projekti, koje uspijevamo da iznesemo uprkos brojnim problemima. Prije svega tu mislim na energetsku krizu i inflaciju koje na širem nivou ugrožavaju distributere električne energije i u zapadnim zemljama sa stabilnim finansijama i sistemima podrške koji su u Crnoj Gori nezamislivi. Mimo globalne krize, tu su i kontinuirano prisutne prepreke koje usporavaju realizaciju investicija u planiranim vremenskim okvirima, a odnose se na prostorno planska dokumenta i imovinsko-pravne odnose. Razlog odlaganja početka radova na petom dalekvodu u okviru ovog projekta su upravo problemi imovinsko-pravne prirode. Međutim i pored svega navedenog, u CEDIS-u uspijevamo da izađemo na kraj sa negativnim aspektima i da održimo investicioni zamah“, istakao je Vladimir Ivanović, rukovodilac Operativne direkcije.

Realizacijom ovog projekta biće postignuta veća pouzdanost rada dalekovoda, osiguran zavidan kvalitet napajanja korisnika, dok će frekvencija kvarova i dužina trajanja prekida biti svedena na minimum. Važan benefit rekonstrukcije je i smanjenje broja složenih terenskih intervencija na teško pristupačnom području, naročito tokom zimskih mjeseci.

Radovi su organizovani tako da su beznaponske pauze za korisnike svedene na nužni minimum, dok će o neophodnim prekidima korisnici biti blagovremeno obavještavani.

Provjerite slična mjesta

Popa: Postizanje IBAR-a nevjerovatan timski rad na svim nivoima

Ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa govorila je o značaju dobijanja pozitivnog Izvještaja …